Prima pagina  Galerie foto-evenimente  Contact   
Vineri 23 Februarie 2018   
CONSILIUL JUDETEAN |  APARATUL DE SPECIALITATE  |  INSTITUTII SUBORDONATE  |  STRATEGII-PROGRAME  |  PROIECTE  |  DOCUMENTE ONLINE |  ENERGII REGENERABILE
INFORMATII PUBLICE
PROGRAM AUDIENTE
ACCES PERSOANE DIZABILE
RAPOARTE DE ACTIVITATE
SERVICII PUBLICE
ACHIZITII PUBLICE
ECONOMIC
TAXE SI TARIFE
URBANISM
LEGISLATIE
APLICAREA LEGII 154/ 2012 A INFRASTRUCTURII DE COMUNICATII ELECTRONICE
LEGATURI INSTITUTIONALE
CAUTA IN SITE
INFORMATII UTILE
SITE-uri PRAHOVENE
MASS-MEDIA LOCALE
ONG-uri
PAGINI UTILE
SCURT ISTORIC
POSTURI VACANTE CJPH

Vizualizare lista posturi vacante
Numarul de vizitatori 5091810
Data ultimei actualizari 21 Iulie 2017
  PARCURI INDUSTRIALE
S.C. "PLOIESTI INDUSTRIAL PARC" S.A
 
Vezi societati  
Act normativ de infiintare: Hotararea nr. 83/2001 a Consiliului Judetean Prahova
Director: Tudor Andrei Gabriel
Adresa: Ploiesti, str. Sferei nr.1, jud. Prahova
Telefon: 0244.434.028
Fax: 0244.434.027
 
 
Descriere:
 
          
Locatie: 0 km faţă de viitoarea autostrada Bucureşti-Brasov, 6 km faţă de municipiul Ploieşti, 55 km faţă de aeroportul internaţional Henri Coandă Otopeni, 60 km faţă de Bucureşti, acces direct la reţeaua naţională de cale ferată, cu 8 rampe de încărcare-descărcare, acces direct la DN 72 Ploieşti-Târgovişte, acces imediat - 5 km la centura de vest a municipiului Ploieşti.
 
Cod Postal: 100213
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
Prin Hotărârea Guvernului României nr. 1069/25.10.2001, societatea comercială Electromecanica Ploieşti S.A. se divide, o parte a acesteia, inclusiv terenul aferent, trecând sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova în vederea constituirii unui parc industrial.
Pentru administrarea parcului industrial, Consiliul Judeţean Prahova, prin Hotărârea nr. 83/2001 înfiintează societatea administrator "Ploieşti Industrial Parc” S.A., cu un capital social initial de 5,3 miliarde lei, teren aferent în suprafaţă de 14,58 ha şi unic acţionar Consiliul Judeţean Prahova.
Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Ordinul nr. 538/25.09.2003, a acordat titlul de parc industrial societăţii comerciale „Ploieşti Industrial Parc” S.A.
Urmare a evoluţiei rapide şi constant crescătoare, Parcul Industrial Ploieşti, beneficiind de sprijinul permanent al acţionarului unic, a reusit ca în 5 ani de la înfiintare, să devină unul dintre cele mai mari şi mai importante parcuri industriale din România (cu o suprafaţă de 162,6 ha în locaţia de la Ploieşti - Crângul lui Bot), precum şi unul foarte atractiv, realizând cu succes uniunea terenurilor de tip Brownfield şi Greenfield.
 
Oferind investitorilor un mediu atractiv şi sigur, o gamă diversificată de servicii şi utilităţi,  Parcul Industrial Ploieşti a atras numeroşi investitori, astfel că în locaţia Ploieşti-Crângul lui Bot a parcului industrial îşi desfăşoară activitatea peste 55 societaţi comerciale cu capital străin sau autohton, care au realizat investiţii ce depăşesc 300 milioane euro şi au creat cca. 7000 noi locuri de muncă.
Printre cei mai reprezentativi agenţi economici care funcţionează pe platforma parcului industrial se număra Yazaki România, Johnson Controls, Kaufland, Baumix, Cameron International, Calsonic Kansei,  Wim Bosman, Piritex, etc.
Datorită gradului de ocupare (100%) al Parcului Industrial Ploieşti, dar şi ca urmare a solicitărilor investitorilor străini şi români de a investi in judeţul Prahova, societatea administrator a prevăzut în strategia de dezvoltare, extinderea afacerii de succes – Parcul Industrial Ploieşti, prin achizitionarea de terenuri la Urlaţi - 35ha, Mizil - 30ha si Ciorani - 45 ha. În alegerea acestor locaţii s-a avut în vedere în primul rând rolul parcului industrial şi anume dezvoltarea socială, prin crearea de locuri de munca, precum şi dezvoltarea economica, prin atragerea de noi investiţii în zone mai puţin dezvoltate ale judeţului din punct de vedere economic, dar şi accesul dintr-un drum naţional sau judeţean.
 
Locaţia Urlaţi a Parcului Industrial Ploieşti, care a obţinut deja titlul de parc industrial, se întinde pe o suprafaţă de 35 ha, fiind amplasată în partea de sud – est a judeţului Prahova, la 4 km distanţă de DN 1B Ploieşti - Buzău şi 6 km distanţă de gara Cricov, cu acces direct din DJ 102C. Întreaga suprafată a fost deja concesionată către doua mari companii din SUA, renumite pe plan internaţional, trustul PROCTER & GAMBLE, unul dintre cei mai mari producători (aproximativ 300 de marci) pe plan mondial de produse de igiena, detergenţi, cosmetice şi PLASTIPAK, furnizor important de ambalaje din plastic al gigantului american PROCTER& GAMBLE. 
Locatia Mizil a parcului industrial - este pozitionată strategic, în imediata apropiere a DN 1B Ploieşti – Buzău, în partea de nord a oraşului Mizil, la 35 km distanţă faţă de Ploieşti, 35 km distanţă faţă de Buzău şi 100 km distanţă faţă de Bucureşti, cu acces la DJ 102 K. Terenul în suprafaţă de 30 ha beneficiază din luna iulie 2009 de titlul de parc industrial şi va dispune, pe langa toate utilităţile necesare dezvoltării diverselor activităţi ce urmează a fi desfaşurate în această locaţie a parcului industrial, de forţă calificată de muncă, care provine din activităţi cu tradiţie în oraşul Mizil: producţia de mobilier, industria de armament, industria mecanică şi industria textilă.   

Parcul industrial - locaţia Ciorani -  se află în imediata vecinătate a DN 1D Ploieşti – Urziceni, avand acces direct la sistemul naţional de căi ferate prin gara Ciorani, fiind ideal pentru unitaţile de producţie care folosesc calea ferată la transportul materiilor prime şi/sau produselor finite. Situat în partea de sud a judeţului Prahova, la 45 km distanţă de Ploieşti, 35 km distanţă de Urziceni şi 70 km distanţă de Bucureşti, terenul în suprafaţă de 45 ha va dispune de toate utilităţile (apă, energie electrică, gaze naturale, canalizare menajeră şi pluvială, drumuri de acces, iluminat stradal, pază, etc). Fiind amplasat într-o zonă dezvoltată din punct de vedere agricol, oferă posibilitatea funcţionării cu succes a unitaţilor de producere a bioenergiei.
 
Societatea administrator şi-a construit un nou sediu pe platforma parcului industrial, ce a fost executat la standarde europene şi are prevazut în strategia de dezvoltare diversificarea serviciilor oferite partenerilor săi.  
 
 
 
FIŞA SOCIETĂŢII COMERCIALE
 
Denumirea societăţii comerciale: S.C. PLOIEŞTI  INDUSTRIAL  PARC S.A.
 
Numar de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului:  J29/20/2002
 
Cod înregistrare fiscală: RO 14380546
 
Actul normativ de înfiinţare:
- Hotărârea Guvernului nr. 1069/25.10.2001
- Hotărârea nr.83/2001 a Consiliului Judeţean Prahova
 
Sediul social:
-  Localitatea: Municipiul Ploieşti, Str. Sferei, Nr. 1, Jud. Prahova
-  Cod postal: 100213
-  Tel./Fax: 0244/434.028 – 0244/434.027
-  adresă e-mail : office@industrial-parc.ro
-  web site : www.industrialparc.ro
 
Capitalul social:
- la înfiinţarea societăţii comerciale :     530.860 lei
- capitalul social la data de 31.12.2016 : 15.374.510 lei - în conformitate cu  Furnizarea de Informaţii nr.3177/16.01.2014 a Oficiului Registrului  Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova.
 
Actiuni:
-  valoarea nominala: 10,00 lei
-  numar total de actiuni: 1.529.191
-  valoare totala : 15.291.910,00 lei
 
Structura actionariatului: - in conformitate cu Furnizarea de Informatii nr. 273/07.01.2011 a Oficiului Registrului Comertului de pe linga tribunalul Prahova, actionar unic este Consiliul Judetean Prahova.
         
Nr. crt.
Denumire actionari
%
Numar actiuni
Valoare totala (lei)
1.
Consiliul Judetean Prahova
100%
1.537.451
15.374.510
 
Obiect de activitate:
Activitate principala: Cod activitati ale organizatiilor economice si patronale - Cod CAEN 9411
Personal:
Numar total de salariati la data de 31.12.2016 - 45
 
 
Date referitoare la conducerea societăţii comerciale, Consiliul de administraţie, audit, reprezentanţi în A.G.A. :
 

Director General:
  Nume şi prenume: Tudor Andrei-Gabriel
  Profesia: economist
  Data numirii în funcţie: 11.12.2012
  Contract de mandat: 6342/11.12.2012
   

Contabil şef:
   Nume şi prenume: Grigore Mariana
   Profesia: economist
   Data numirii în funcţie : 11.12.2012

Consiliul de Administraţie:
    Preşedinte:
    Nume şi prenume: Ciornea Anca Isabela
    Profesia: inginer
    Loc de muncă: S.C. Hidro Prahova S.A. 
    Data numirii în funcţie: 31.05.2017
    Membri:
1. Nume şi prenume: Anghel Elena Gabriela
    Profesia: administrație publică
    Loc de muncă: Vele Promotions SRL
    Data numirii în funcţie: 31.05.2017
2. Nume şi prenume: Pițigoi Alexandra Crina
    Profesia: avocat
    Loc de muncă: Cabinet avocatură
    Data numirii în funcţie: 31.05.2017
3. Nume şi prenume: Nicolae Constantin Marius
    Profesia: inginer
    Loc de muncă: Consiliul Judeţean Prahova
    Data numirii în funcţie: 31.05.2017
4. Nume şi prenume: Stoica Maria
    Profesia: economist
    Loc de muncă: pensionar
    Data numirii în funcţie: 31.05.2017

Audit : 
Nume şi prenume: Cojocaru Ion
Profesia: economist
Loc de muncă: Cabinet de Audit Financiar Cojocaru Ion
Data numirii în funcţie: 12.03.2014


Reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor:
1. Nume şi prenume: Ionica Ion
    Data alegerii în funcţie: 31.08.2016 
2. Nume şi prenume: Ciolac Dan
    Data numirii în funcţie: 31.08.2016

 

 

Suprafaţa totală a parcului industrial:  - 275,1 ha, din care 162,66 ha la Ploieşti, 36,04 ha la Urlaţi , 45 ha la Ciorani şi 31,4 ha la Mizil.

Gradul de ocupare al terenurilor:                
  • Ploieşti - 100 %
  • Urlaţi – 100 %
  • Mizil – 19 %
  • Ciorani – 0 %

Nr.total agenţi economici / nr.total angajaţi:         
  • Ploieşti – 65/9505
  • Urlaţi – 2 / 317
  • Mizil – 2 / 19
     
 
 
Pentru alte informatii, consultati site-ul http://www.industrialparc.ro/ 

 


DESCOPERA PRAHOVA
PREZENTARE GENERALA
HARTA JUDETULUI
ALESII LOCALI
INFORMATII PRIMARII
MANIFESTARI COMERCIALE
CALENDAR CULTURAL, ARTISTIC SI RELIGIOS
INFORMATII PENTRU AFACERI
COMUNICATE DE PRESA
Preşedintele C J Prahova, Bogdan Toader şi viceguvernatorul Provinciei Heilongjiang,China , Hu Yafeng au semnat astăzi, 20 iulie 2017, ,,Memorandumul de Colaborare ".  
detalii...
Luni, 10.07.2017, ora 13.00, Sala de 200 de locuri a Palatului Administrativ are loc sedinţa extraordinară a Consiliului Judeţean Prahova.  
detalii...
In urma avertiarilor de cod galben şi portocaliu, Consiliul Judetean Prahova a impus restrictii de circulatie pe drumurile judetene  
detalii...
Vezi toate stirile
POTENTIAL TURISTIC
VISIT PRAHOVA
MONUMENTE
PEISAJE
AGROTURISM
Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura - FAO
   PRIMA PAGINA  |  GALERIE FOTO-EVENIMENTE  |  CONTACT  |  GHID NAVIGARE  |  TERMENI SI CONDITII   
Site oficial realizat in cadrul Sistemului Informatic Integrat in Administratia Publica Locala a Judetului Prahova - V3 2009