Consiliul Județean Prahova dorește să clarifice informațiile incorecte care au circulat în spațiul public cu privire la problemele din orașul Slănic.
Aceste declarații sugerau că proiectul de instalare a rețelei inteligente de distribuție a gazelor naturale a fost implementat fără studiile geotehnice necesare și că construcția rețelei de gaze ar fi cauza evenimentelor recente.
În realitate, Consiliul Județean Prahova a implementat acest proiect pe baza studiilor geotehnice incluse în studiul de fezabilitate elaborat în mai 2020, depus pentru obținerea finanțării europene, și completat în faza Proiect Tehnic în iulie 2023.
Aceste studii au fost efectuate de specialiști acreditați și verificate de verificatori de proiect atestați, după cum urmează:
– Studiu geotehnic pentru elaborarea documentației tehnico-economice a Studiului de Fezabilitate pentru „Înființarea rețelei de distribuție gaze în comunele Cocorăștii Mislii, Cosminele, Dumbrăvești, Aluniș, Bertea, Ștefești, Vărbilău, Vâlcănești și în orașul Slănic”, datat din mai 2020.
– Studiu geotehnic pentru „Înființarea rețelei inteligente de distribuție gaze naturale în județul Prahova – comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Stefești, Bertea și orașul Slănic” – Faza: PT + DE, din iulie 2023.
Cele două studii au avut ca scop asigurarea siguranței și stabilității solului pe durata proiectului și după finalizarea acestuia. De asemenea, lucrările de infrastructură sunt monitorizate și evaluate periodic pentru a preveni orice impact negativ asupra mediului și comunităților locale.
Consiliul Județean Prahova este angajat să mențină transparența și integritatea în toate proiectele sale și este deschis să ofere orice informații suplimentare pentru a clarifica neînțelegerile și a asigura cetățenii de angajamentul său față de dezvoltarea responsabilă și durabilă a județului.
Atașăm documente în sprijinul afirmațiilor noastre.