Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat joi, 30.06.2022, contractul de achiziție pentru echipamentele incluse in proiectul ,,Creșterea gradului de digitalizare a unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova prin achiziționare de echipamente și servicii de conectare și acces Internet”.

Obiectivul general al proiectului este asigurarea în bune condiții a serviciului public de educație și accesul egal la educație pentru 12.000 de elevi încadrați în învățământul preuniversitar din județul Prahova, prin dotarea acestora cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației de tipul tabletelor școlare conectate la Internet, dotarea profesorilor cu tablete grafice și laptop-uri conectate la Internet, camere web pentru derularea orelor online, respectiv dotarea cu echipamente a sălilor de clasă în vederea desfășurării procesului didactic în mediul online.

”Dotarea unităților de învățământ cu echipamente și servicii de conectare și acces la internet va duce la asimilarea mai rapida a cunoștințelor, la dezvoltarea abilităților tehnice, la reducerea timpului de învățare și va avea, totodată, un impact pozitiv atât asupra creșterii prestigiului școlilor implicate, cât și la realizarea planului de școlarizare pe termen mediu și lung” – a declarat președintele Iulian Dumitrescu.

În cadrul proiectului vor fi dotate săli de clasa din 64 unități de învățământ, cu echipamente în vederea desfășurării activităților didactice on-line:

– 12.024 de tablete pentru elevii care nu au primit anterior un astfel de echipament, fără discriminare, tablete cu acces la Internet și cu o soluție de control și monitorizare a dispozitivului;
– 651 de tablete grafice pentru cadrele didactice din unitățile incluse în proiect;
– 714 Camere web;
– 734 de laptopuri pentru predare online;
– 372 de calculatoare all in one;
– 372 table interactive;
– 372 de videoproiectoare și ecrane de proiecție;

Astfel, 1.460 de cadre didactice vor fi sprijinite cu echipamente (tablete sau kituri în clase) în vederea furnizării unui proces de învățare calitativ și incluziv.

Valoarea totală a proiectului se ridică la suma de 24.292.243,71 lei, iar perioada de implementare este de 12 luni.