Consiliul Judeţean Prahova a găzduit astăzi, 16 februarie, conferinţa de lansare a proiectului ”Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova” (AtenuareClimPh).
Proiectul a primit finanțare în cadrul Programului „Mediu, Adaptare la Schimbările Climatice și Ecosisteme” – RO – Mediu, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021
Contractul de finanțare a fost semnat, în decembrie 2021, între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (operatorul de program), Consiliul Judeţean Prahova (promotor al proiectului) şi partenerii: Primăria Municipiului Ploiești, Universitatea Politehnică București şi Universitatea din Islanda.
Durata de implementare este de 12 luni.
Obiectivul investiţiei constă în creșterea capacității județului Prahova, cu accent pe Municipiul Ploiești de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice prin integrarea cunoștințelor și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.
Mai precis, se va urmări creşterea gradului de informare și al celui de conștientizare cu privire la provocările cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, prin acțiuni de comunicare și implicare a angajațior la nivelul autorității publice locale. De asemenea, se va îmbunătăţi capacitatea de gestionare a schimbărilor climatice și impactul acestora prin elaborarea de strategii și planuri de măsuri specifice, în municipiul Ploieşti.
Valoarea totală eligibilă a proiectului: 122.227,16 Euro, din care suma nerambursabilă, acoperită de Mecanismul Financiar SEE (85%) este de 103.893,09 Euro, iar cea asigurată din bugetul național (15%): 18.334,07 Euro.
Proiectul se înscrie în obiectivele stabilite în Strategia pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030, unul dintre pilonii acesteia fiind Dezvoltarea durabilă. Prin aceasta strategie, România își stabilește cadrul național pentru sustinerea și implementarea Agendei 2030 și proiectează dezvoltarea pe trei piloni principali, respectiv economic, social, mediu.