Consiliul Judeţean Prahova a găzduit astăzi, 28.02.2022, Conferinţa de diseminare a rezultatelor proiectului „Simplificare administrativă şi optimizarea serviciilor pentru cetăţeni în judeţul Prahova“, finanţat din fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Implementarea acestui proiect a venit ca o necesitate a eficientizării proceselor orietate către cetăţeni şi entităţi juridice, prin implementarea unui set de servicii online (furnizate exclusiv beneficiarului) şi constau în:
– realizarea unei platforme de gestionare a proceselor de administrare
– furnizarea online a serviciilor gestionate exclusiv de CJ Prahova,
– digitalizarea şi retro-digitalizarea documentelor din arhivă, de interes pentru cetăţeni sau persoane juridice din cadrul oraşelor şi comunelor.

Concret, cei interesaţi vor avea acces, în baza unui cont pe care şi-l vor putea crea pe platforma digital.cjph.ro (urmează să fie operaţionalizată) la:
– documentele digitalizate aferente legii 112/1995, decretele de expropriere, statele de plată, hotărâri ale CJ Prahova, decizii ale fostului Consiliu popular al judeţului Prahova si ale Consiliului Județean Prahova
– informări privind stadiul lucrărilor realizate pe domeniul judeţului Prahova
– gestionarea finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non profit de interes general conform legii 350/2005- organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a deșeurilor de origine animală conform OG 24/2016.

Pentru utilizarea optimă a platformei, au fost pregătite 30 de persoane atât din structura de conducere, cât şi din cea de execuţie din cadrul CJ Prahova.

Valoarea totală a proiectului se ridică la 2.711.077,45 lei, dintre care cea eligibilă nerambursabilă este de 2.656.855,90 lei, diferenţa fiind acoperită din bugetul național – 352.44.,07 lei şi cel al judeţului Prahova – 54.221,55 lei. Durata de implementare a fost de 30 de luni.