Consiliul Județean Prahova implementează, începând din luna februarie 2022, proiectul „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2”, cod SMIS 2014+ 144949.

Proiectul este derulat de Consiliul Județean Prahova, în calitate de Beneficiar și MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, în calitate de Finanțator.

 

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea capacității unităților de învățământ de stat pentru gestionarea situației cauzate de riscul de infecție cu virusul SARS-Cov-2, prin dotarea cu produse necesare (măști de unica folosința si soluție dezinfectantă pentru mâini) a unui număr de 190 de instituții de învățământ din județ, în vederea prevenirii în timp util şi eficient a extinderii pandemiei de COVID-19.

Obiectivul general al proiectului contribuie la indicatorul de rezultat al POIM 2S132- Capacitate adecvata de îngrijire şi tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2 / de gestionare a crizei sanitare. Indicatorul de rezultat este unul calitativ: înainte de intervenția POIM: NU; ulterior intervenției POIM: DA.

Având în vedere faptul că, limitarea răspândirii virusului, precum şi a efectelor extrem de grave ale acestuia asupra locuitorilor județului Prahova, poate fi realizată prin asigurarea permanentă a necesarului de echipamente specializate de protecție pentru personalul din educație si asigurarea echipamentelor de protecție pentru elevi, se impune necesitatea achiziționării de materiale sanitare necesare (măști de protecție sanitara, soluție dezinfectanta pentru mâini) care să vina în sprijinul prevenției în rândul acestora.

Vor fi echipate 190 de unități de învățământ școlare si preșcolare cu echipamente de protecție (măști de protecție sanitara, soluție dezinfectantă pentru mâini) şi 90.292 elevi, cadre didactice şi personal auxiliar/administrativ vor fi protejate la infectare cu virusul COVID-19. În prezent, capacitatea de prevenție se limitează la restricționarea accesului persoanelor în cadrul instituțiilor fără mască medicala de protecție, fără ca aceste dispozitive să fie puse la dispoziția cadrelor didactice, elevilor şi a personalului administrativ/auxiliar, aceștia folosind măști achiziționate din fonduri proprii, ceea ce înseamnă, în foarte multe cazuri, că aceeași mască este folosită timp de mai multe zile, ceea ce îi reduce eficienţa în mod dramatic. De aceea, după implementarea proiectului, se vor asigura, într-un grad sporit, condițiile igienico-sanitare pentru prevenirea şi diminuarea răspândirii potențiale a infecției SARS-COV-2. De asemenea, în prezent sunt dotate cu soluții dezinfectante pentru mâini doar spaţiile comune ale unităților de învățământ, iar prin implementarea proiectului, se va avea în vedere dotarea fiecărei săli de clasa, ceea ce va stimula folosirea mai frecventa a acesteia, în special în rândul elevilor.

Toate aceste măsuri sporite de igiena vor contribui în mod semnificativ la diminuarea gradului de răspândire a virusului SARS-COV-2 după începerea noului an școlar, care este un factor de risc în evoluția pandemiei. Scopul proiectului este acela de a contribui la creșterea nivelului de prevenție medicala şi a calității vieții în județul Prahova.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. OS1 Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova cu echipamente de protecție medicală de tipul – măști de protecție sanitara, respectiv 22.753.584 buc. măști de protecție sanitara.

 

  1. OS 2 Dotarea unităților de învățământ preuniversitar de stat din județul Prahova cu echipamente de protecție medicală de tipul – soluție dezinfectantă pentru mâini, respectiv 541.752 litri soluție dezinfectantă pentru mâini.

 

Rezultate așteptate

 

  1. Asigurarea gestionării corespunzătoare a procesului de implementare a proiectului.
  2. Asigurarea dotărilor cu echipamente de protecție medicală necesare în contextul gestionării crizei COVID-19.
  3. Asigurarea acțiunilor obligatorii privind transparenţa pentru proiectele finanțate din fonduri europene, conform prevederilor Manualului de identitate vizuala.
  4. Asigurarea pistei de audit şi certificarea de către un auditor independent (printr-un raport de audit) a documentelor de plata aferente proiectului.

 

Valoarea totala a proiectului este de 47.325.572,10 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de coeziune este de 47.325.572,10 lei.

 

Perioada de implementare a proiectului „Consolidarea capacității unităților de învățământ de stat din județul Prahova în vederea gestionării situației de pandemie generată de virusul Sars-Cov-2” este de 28 de luni. Data de începere a proiectului este 01.11.2020, iar data finalizării acestuia este 28.02.2023.

 

Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

 

Date de contact: Florentin Ilie, manager de proiect: florin.ilie@cjph.ro

Consiliul Județean Prahova, municipiul Ploiești, Blvd. Republicii nr.2-4, tel: 0244-514545, fax: 0244-596669, e-mail: cons_jud@cjph.ro; proiecte@cjph.ro