Consiliul Județean Prahova implementează, începând din luna decembrie 2021, proiectul „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului Județean Prahova cu infrastructură medicală de tip spital modular și echipamente medicale”, cod SMIS 2014+ 148146. Proiectul este derulat de Consiliul Județean Prahova, în calitate de Beneficiar și MINISTERUL INVESTIȚIILOR ȘI PROIECTELOR EUROPENE în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare, în calitate de Finanțator.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în județul Prahova prin construcția și dotarea unui spital modular mobil  în incinta Spitalului Județean de Urgenta Ploiești, Secția Pneumologie. Obiectivul proiectului contribuie la consolidarea capacității de reacție la criza de sănătate publică cauzată de răspândirea virusului SARS-CoV-2 în județul Prahova prin investițiile direcționate către crearea unei capacități suplimentare de preluare, triaj, îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul COVID-19, cu 32 de paturi, din care 12 de tip ATI.

Obiectivul general al proiectului este în acord cu prevederile Programului Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, cu cele ale Strategiei Naționale de Prevenire a Situațiilor de Urgenta (Hotărârea de Guvern nr. 762/2008,) precum si cu cele ale Strategiei Naționale de Sănătate 2014-2020, având implicații si valențe de natura economica, sociala si de mediu, urmărind protecția populației si a comunităților umane în cazul situațiilor de urgență, prin asigurarea de servicii medicale de urgență, echilibrate teritorial.
Proiectul contribuie la indicatorul de rezultat POIM 2S132- Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-CoV-2, de gestionare a crizei sanitare prin construcția și dotarea unui spital modular mobil în cadrul Spitalului Județean de Urgenta Ploiești. Proiectul unității medicale modulare va permite, pe de o parte, izolarea pacienților
suspecți/confirmați cu SARS-CoV-2 de celelalte secții ale spitalului într-un mod mult mai eficient, iar pe de altă parte, siguranța epidemiologica absolută față de situația din prezent.

Proiectul respectiv, prin dotările prevăzute si prin resursa umană alocată, va crește substanțial capacitatea de intervenție a Spitalului Județean de Urgență Ploiești în perioada pandemiei COVID-19, optimizând fluxurile pacienților suspecți/confirmați pozitiv si oferind capabilități suplimentare tehnice și, evident, creșterea ratei de vindecare si scăderea deceselor atribuite COVID-19 prin mărirea numărului de paturi ATI. Dotările realizate în proiect vor funcționa după încheierea pandemiei COVID-19 ca unități complementare sau de rezerva pentru ATI/Urgență, timp de 10 ani conform ORD.1404/2020.

Obiectivul specific al proiectului
OS 1- Construcția si dotarea unui spital modular în cadrul Spitalului de Urgenta Ploiești, Secția Pneumologie, locația Obor, cu o capacitate de 32 de paturi pentru preluarea, triajul, îngrijirea și tratamentul cazurilor de infecție cu virusul COVID-19. Obiectivul contribuie la realizarea indicatorului de rezultat POIM 2S132, indicatorului de realizare imediata 2S131 și a indicatorilor suplimentari.

Rezultate așteptate
Creșterea capacității de reacție adecvata a Spitalului Județean de Urgență Ploiești în gestionarea crizei COVID-19 prin cele 32 paturi ale spitalului modular, care vor conduce la o creștere cu aproximativ 76% față de capacitatea actuala a Spitalului Județean de Urgență Ploiești care dispune în prezent de 30 paturi de terapie intensivă.

Valoarea totală a proiectului este de 14.628.837,93 lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul de coeziune este de 14.567.203,04 lei.

Perioada de implementare a proiectului „Dotarea unităților sanitare aflate în subordinea Consiliului județean Prahova cu infrastructură medicală de tip spital modular și echipamente medicale” este de 15 de luni. Data de începere a proiectului este 01.04.2021, iar data finalizării acestuia este 30.06.2022.

Proiect este cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020.

Date de contact: Florentin Ilie, manager de proiect: florentin.ilie@cjph.ro
Consiliul Județean Prahova, muncipiul Ploiești, Blv. Republicii nr.2-4, tel: 0244-514545, fax: 0244-596669, e-mail: cons_jud@cjph.ro; proiecte@cjph.ro