Consiliul Județean Prahova invită persoanele fizice și juridice fără scop patrimonial, respectiv asociațiile și fundațiile constituite conform legii care îndeplinesc condițiile prevăzute de Legea nr. 350/ 2005, să depună propuneri de proiecte în scopul atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă, pentru domeniul cultură și învățământ, sănătate, tineret, protecția mediului și pentru domeniul sport de performanță.

Documente descărcabile