JUDEȚUL PRAHOVA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate și nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apă, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul” PASAJ DENIVELAT PESTE DN1 (CENTURA DE VEST) LA INTERSECȚIA CU DJ 101I ȘI STRADA BUDA, JUDEȚUL PRAHOVA”, propus a fi amplasat în județul Prahova, comuna Blejoi și comuna Păulești, la intersecția DN1 cu DJ 101I și strada Buda, titular JUDEȚUL PRAHOVA.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, str. Gh. Gr. Cantacuzino, nr. 306 , în zilele de luni-vineri, între orele 9-13, precum și la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.

Comentariile/Observațiile/Propunerile publicului interesat se pot înainta pană la data de 06.10.2023 în termen de 10 zile de la data afișării prezentului anunț.