Astăzi, 15 mai 2024, la Sala Europa a Consiliului Județean Prahova, a avut loc lansarea proiectului educativ „Dependența de… artă”.

Evenimentul a fost organizat de Inspectoratul Școlar Județean Prahova, în colaborare cu Consiliul Județean Prahova, CRPECA Ploiești, BCCO Biroul Antidrog, Liceul Tehnologic UCECOM „Spiru Haret” din Ploiești, Kids Art Theatre by Nouria Nouri și de Cabinetul individual de psihologie Petrescu Emilia.

Proiectul face parte din Planul comun de acțiune pentru prevenirea și combaterea consumului de droguri și alte substanțe cu efect psihoactiv, implementat la nivelul județului Prahova.

Evenimentul a adunat directori, coordonatori de proiecte și programe, profesori diriginți și bibli

otecari, care au asistat la spectacolul de teatru cu tematică antidrog, cu titlul „A doua șansă”, interpretat de elevi.

„Dependența de… artă” reprezintă o inițiativă inovatoare și valoroasă în cadrul eforturilor de a preveni consumul de droguri în rândul tinerilor, fiind sprijinită de numeroase instituții și organizații locale.

În discursul său, vicepreședintele Consiliului Județean Prahova, Cristian Apostol, a subliniat gravitatea problemei consumului de droguri, descriind-o ca o amenințare majoră la adresa sănătății și securității tinerilor și comunităților. El a evidențiat necesitatea unei abordări multidimensionale care să includă prevenirea, tratamentul și reintegrarea socială a persoanelor afectate, accentuând rolul artei în acest proces. Arta oferă tinerilor ocazia de a-și exprima emoțiile, de a-și dezvolta talentele și de a forma o identitate pozitivă, într-un cadru ce promovează conectarea și dialogul social.

Spectacolul „A doua șansă” exemplifică modul în care arta poate transmite mesaje puternice și sensibilizează publicul față de pericolele drogurilor. Prin implicarea elevilor și a comunității artistice, proiectul „Dependența de… artă” stimulează conștientizarea și încurajează participarea activă a tineretului în lupta împotriva dependenței de droguri.