Consiliul Judeţean Prahova a depus, în data de 28 mai 2022, trei cereri de finanţare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru proiecte care vizează reabilitarea energetică a clădirilor publice.
Solicitările pentru:
• „Renovare energetică a clădirilor publice – Complex servicii comunitare – Breaza – str. Ocinei nr. 2”
• „Renovarea energetică a clădirilor publice – DGASPC Prahova – Șos. Vestului, nr. 14-16 Ploiești”
• „Renovarea energetică a clădirilor publice – Centru de servicii comunitare „Sf. Maria” – Vălenii de Munte – str. Berceni, nr. 44”,
au fost făcute în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Valorile maxime eligibile, aferente celor trei proiecte se ridică la 5.185.375,27 lei (fără TVA) pentru Complexul de servicii comunitare Breaza, la 13.171.373,03 lei (fără TVA) pentru DGASPC Prahova şi la 7.672.027,95 lei (fără TVA) pentru Centrul de servicii comunitare din Vălenii de Munte. Cheltuielile neeligibile vor fi acoperite din bugetul propriu al judeţului.
Schema de finanțare va asigura lucrări de creștere a eficienței energetice, lucrări de consolidare seismică și alte lucrări complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.). Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural), lucru care va trebui să asigure o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 30% (renovare moderată) și peste 60% (renovare aprofundată) în comparație cu situația anterioară renovării.

Concret, operaţiunile de renovare vor consta în:
→  Lucrări de reabilitare termică a elementelor de anvelopă a clădirii;
→  Lucrări de reabilitare termică a sistemului de încălzire/a sistemului de furnizare a apei calde de consum;
→  Instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu; utilizarea surselor regenerabile de energie;
→  Lucrări de instalare/reabilitare/modernizare a sistemelor de climatizare și/sau ventilare mecanică pentru asigurarea calităţii aerului interior;
→  Lucrări de reabilitare/ modernizare a instalațiilor de iluminat în clădiri;
→  Sisteme de management energetic integrat pentru clădiri;
→  Sisteme inteligente de umbrire pentru sezonul cald;
→  Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, inclusiv în vederea pregătirii clădirilor pentru soluții inteligente;
→  Lucrări pentru echiparea cu stații de încărcare pentru mașini electrice, conform prevederilor Legii nr. 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;
→  Lucrări de reabilitare a instalațiilor de fluide medicale (Instalații de oxigen);
→  Lucrări de recompartimentări interioare în vederea organizării optime a fluxurilor și circuitelor medicale, doar pentru clădirile în care se desfășoară activități medicale;
→  Alte tipuri de lucrări;
→  Instalare de stații de încărcare rapidă pentru vehicule electrice aferente clădirilor publice (cu putere peste 22kW), cu două puncte de încărcare/stație.