Consiliul Județean Prahova a depus luni, 18 aprilie, șase cereri de finanțare pentru pentru obiectivul de investiții „Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în Județul Prahova“, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.
Investiția vizează 31 de comune, structurate în șase zone conform acordurilor de parteneriate încheiate și aprobate atât prin hotărâri ale consiliilor locale, cât și ale Consiliului Județean Prahova. Per ansamblu, proiectul care va răspunde cerințelor de racordare a populației și clienților noncasnici la sistemul de distribuție a gazelor naturale va consta în introducerea a 1105,855 km de rețea de distribuție de gaze, la care se vor face şi 39.644 branșamente.

Situația defalcată pe cele șase zone pentru care au fost depuse solicitările de finanțare prin PNI „Anghel Saligny“ este următoarea:

Comunele Colceag, Fulga, Boldești Grădiștea și Sălciile – Lungime reţea – 136,848 km, Număr branşamente – 4128 bucăţi (gospodării individuale şi obiective socio-culturale), Beneficiari – 4212. Valoarea proiectului – 156,149,944.09 lei

Comunele Lapoș, Jugureni, Călugăreni, Fântânele, Vadu Săpat, Gura Vadului – Lungime reţea – 139,636 km, Număr branşamente – 4457 bucăţi Beneficiari – 4405 de gospodării și 52 instituții publice, Valoarea proiectului – 169,818,900.08 lei

Comunele Șoimari, Chiojdeanca, Salcia, Apostolache, Gornet Cricov, Tătaru, Sângeru – Lungime reţea – 192,002 km, Număr branşamente – 6641 bucăţi, Beneficiari – 6815 (gospodării individuale, apartamente de bloc şi obiective socio-culturale). Valorea proiectului – 250,775,151.46 lei

Comunele Cerașu, Ariceștii Zeletin, Starchiojd, Bătrâni, Posești, Cărbunești – Lungime reţea – 222,181 km, Număr branşamente – 7121 bucăţi, Beneficiari – 7061 de gospodării și 60 instituții publice. Valoarea proiectului – 267,673,749.08 lei

Comunele Teișani, Izvoarele, Măneciu – Lungime reţea – 210,40 km Număr branşamente – 8970 bucăţi Beneficiari – 9215 (gospodării individuale, apartamente de bloc şi obiective socio-culturale). Valoarea proiectului – 347,885,747.40 lei

Comunele Talea, Adunați, Secăria, Șotrile, Valea Doftanei – Lungime reţea – 204,788 km, Număr branşamente – 8327 bucăţi, Beneficiari – 8281 de gospodării și 46 instituții publice. Valoarea proiectului – 296,070,270.84 lei