Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2022 – Sesiunea a II-a și a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2022 – Sesiunea a II-a.