În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astăzi, 28 noiembrie 2022, Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ:

Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației de sortare a deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, Județul Prahova”.

Documente descărcabile