În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astăzi, 13 iulie 2022, Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ:

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ORGANIZAREA SERVICIULUI PUBLIC DE TRANSPORT JUDEȚEAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE PE RAZA ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A JUDEȚULUI PRAHOVA.

Documentația aferentă Proiectului de hotărâre include Anexele nr. 1 – 12 la aceasta, Referatul de aprobare al președintelui Consiliului Județean, domnul Iulian Dumitrescu, și Raportul structurii de specialitate.

 

 

Documente descărcabile