Contractul de finanţare din fonduri europene pentru proiectul „Facilitarea accesului la servicii de asistenţă socială de calitate în judeţul Prahova, prin reducerea birocraţiei, creşterea eficienţei, transparenței și integrității serviciilor oferite beneficiarilor“, depus de către Consiliul Judeţean Prahova, a fost semnat în luna aprilie. Finanţarea este asigurată prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA).

Obiectivul general al acestei investiţii îl reprezintă simplificarea procedurilor, introducerea de instrumente digitale, accesul rapid la informaţii, reducerea birocraţiei pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială din județul Prahova. Totul se va realiza prin implementarea sistemului informatic de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS), la nivelul Consiliului Județean Prahova. Pentru operarea şi implementarea SAAS, obiectivul de investiţii prevede pregătirea profesională a 60 de persoane. Acestea vor fi selectate din rândul angajaţilor CJ Prahova şi ai Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Prahova.

Proiectul prevede realizarea:
– a unui punct unic, prin care potențialii beneficiari vor putea obține informații, depune cereri și documente, primi răspunsuri, în format electronic, la cererile adresate, în vederea accederii la un serviciu social;
– a unui sistem de gestiune a informaţiilor;
– a unui sistem de arhivă electronică;
– a unui sistem de management și administrare a utilizatorilor

Valoarea totală a acestui obiectiv este de 2,996,078.00 lei, din care 98% reprezintă cheltuieli eligibile.