Consiliul Judeţean Prahova a depus vineri, 11 februarie, cererea de finanţare pentru proiectul „Facilitarea accesului la servicii de asistenţă socială de calitate în judeţul Prahova, prin reducerea birocraţiei, creşterea eficienţei, transparenței și integrității serviciilor oferite beneficiarilor“ în vederea realizării acestuia din fonduri europene.
Finanţarea ar urma să fie asigurată prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) – Apelul de proiecte nr. CP 16/2021.

Obiectivul general al acestei investiţii îl reprezintă simplificarea procedurilor, introducerea de instrumente digitale, accesul rapid la informaţii, reducerea birocraţiei pentru beneficiarii serviciilor de asistență socială din județul Prahova.Totul, prin implementarea sistemului informatic de Suport pentru Accesul la Servicii Sociale (SASS), la nivelul Consiliului Județean Prahova.
Pentru operarea şi implementarea SAAS, obiectivul de investiţii prevede prevede pregătirea profesională a 60 de persoane.

Proiectul prevede realizarea unui punct unic, prin care potențialii beneficiari vor putea obține informații, depune cereri și documente, primi răspunsuri, în format electronic, la cererile adresate, în vederea accederii la un serviciu social; unui sistem de gestiune a informaţiilor; a unui sistem de arhivă electronică, dar şi a unui sistem de management și administrare a utilizatorilor.

Valoarea totală a acestui obiectiv este de 2,996,078.00 lei, din care 98% reprezintă cheltuieli eligibile.