În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică proiectul de hotărâre cu titlu:
Hotărâre privind aprobarea introducerii biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene (muzee) subordonate Consiliului Județean Prahova.
Proiectul de hotărâre este însoțit de Anexele nr. 1 și nr. 2 la aceasta, Referatul de aprobare al vicepreședintelui Consiliului Județean, domnul Apostol Cristian Constantin, și de Raportul comun a două structuri de specialitate.