Persoanele interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus consultării publice, la adresa de e-mail informatii@cjph.ro, pe adresa poștală Ploiești, Bd. Republicii nr. 2-4 sau prin depunere la registratura Consiliului Județean Prahova, situată la Intrarea B, cam. 61, parter, Palatul Administrativ, începând cu data anunțului până la data de 27 iunie 2022 (reprezentând termenul de consultare publică – primire propuneri/sugestii/opinii).
Persoana de contact: Pîrvu Nicoleta Adriana, consilier la Serviciul gestiune documente și relații publice din cadrul Direcției juridic contencios și administrație publică, telefon: 0244 514 545 int. 126, 0244 526 498, e-mail: informatii@cjph.ro.