Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică următoarele proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei Energetice a Județului Prahova pentru perioada 2021-2027”.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii al produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2022.
Proiectele de hotărâri sunt însoțite fiecare de Anexele aferente, Referatele de aprobare ale Președintelui Consiliului județean și Rapoartele structurilor de specialitate.