În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1), (2) și (4) din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică – Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023