A.T.O.P Prahova

A.T.O.P. Prahova funcționează în sediul administrativ al Consiliului Județean Prahova, Bd. Republicii nr.2-4, intrarea B – parter, telefon 0244/ 597171, email:  atop@cjph.ro; relatii@cjph.ro

I. Prezentare A.T.O.P.

Înființată conform Hotărârii Guvernului României nr. 787/2002, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică este organism cu rol consultativ, fără personalitate juridică, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, cu modificările și completările ulterioare, în scopul asigurării bunei desfășurări și sporirii eficienței serviciului polițienesc din unitatea administrativ-teritorială în care funcționează.

În vederea realizărilor atribuțiilor prevăzute de Legea 218/2002, A.T.O.P. își desfășoară activitatea în plen și în comisii de lucru. Plenul se întrunește trimestrial în ședință ordinară și ori de cate ori este nevoie în ședință extraordinară, la convocarea scrisă a președintelui sau la solicitarea a cel puțin 4 membri, adresată președintelui.

Președintele reprezintă A.T.O.P. și are în principal următoarele atribuții:

-convoacă și conduce ședințele plenului;
-coordonează activitatea comisiilor de lucru și a secretariatului executiv;
-prezintă trimestrial informări asupra eficienței serviciului polițienesc în ședințele Consiliului General al Municipiului București, respectiv ale Consiliului Județean;
-coordonează elaborarea planului anual asupra activității poliției.

II. Componența nominală ATOP

1. CHELAN GABRIEL BOGDAN – consilier județean – președinte
2. CHIȚU ADINA ELENA – consilier județean
3. LUPEA IOANA MĂDĂLINA – consilier județean
4. DOSARU VIOREL – consilier județean
5. ENESCU RAREȘ DAN – consilier județean
6. IORDACHESCU NELU – consilier județean
7. SOARE MARIUS – – subprefect al Județului Prahova
8. MANUC GABI TEODOR – șeful Inspectoratului Județean de Poliție Prahova
9. BURGHELEA IONUȚ IRINEL – reprezentant al Corpului Național al Polițiștilor
10. BUZOIANU DRAGOȘ – șeful Inspectoratului de Jandarmi Județean Prahova
11. TUDOROIU NICOLAE – șeful Inspectoratului pentru Situații de urgență ”Șerban Cantacuzino” al Județului Prahova
12. ALBU CĂTĂLIN CONSTANTIN – directorul general adjunct al Poliției Locale Ploiești
13. TUDORAN LORIN GABRIEL – reprezentant al comunității
14. IONICĂ EUGEN – reprezentant al comunității

 

III. Comisiile de lucru și atribuțiile ce le revin:

a) Comisia de coordonare, situații de urgență și pentru petiții
b) Comisia de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali
c) Comisia pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului

Atribuțiile Comisiei de coordonare, situații de urgență și pentru petiții:

-organizează consultări cu membrii comunității și cu organizații neguvernamentale cu privire la prioritățile siguranței persoanei și ordinii publice și, pe această bază, întocmește un plan strategic anual cu caracter de recomandare pentru unitățile de poliție;
-monitorizează activitățile poliției și sesizează eventualele deficiențe în activitatea acesteia, în vederea luării operative a măsurilor de înlăturare a acestora;
face propuneri pentru soluționarea de către organele de poliție a sesizărilor care îi sunt adresate referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului;
-la propunerea unităților de poliție sau din proprie inițiativă analizează activitatea instituțiilor investite cu atribuții de sprijin al persoanelor aflate în situații de risc ori comportamente inadecvate (bolnavi psihic, minori, eliberați din penitenciare, persoane lipsite de mijloace de subzistență etc.), recomandând acestora luarea unor măsuri pentru creșterea eficienței activității desfașurate;
-întreprinde măsuri pentru co-interesarea organizațiilor neguvernamentale în exercitarea actului de prevenire a criminalității;
-identifica logistica necesară pentru eficientizarea exercitării serviciului polițienesc.

Atribuțiile Comisiei de planificare, stabilire și evaluare a indicatorilor de performanță minimali:

-participă la elaborarea planului de activități prevăzut la art. 18 lit. a) din Legea nr.218/ 2002 și la fixarea obiectivelor și indicatorilor de performanță minimali pentru serviciul polițienesc, având ca scop protejarea intereselor comunității și asigurarea climatului de siguranță publică;
-urmărește îndeplinirea indicatorilor de performanță, prezentând periodic informări în acest sens în plenul A.T.O.P.;
-recomandă inițierea unor acte normative în domeniul asigurării climatului de siguranță publică;
-atât la solicitare cât și din proprie inițiativă se deplasează la sediile unităților de poliție și în raport de constatări formuleazăcereri sau recomandăriordonatorilor de credite pentru finanțare;
-elaborează studii de specialitate, lucrări și documentații în domeniul ordinii publice;
-elaborează raportul anual asupra eficienței poliției, care va fi prezentat în sedința Consiliului Județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București, și care se dă publicității

Atribuțiile Comisiei pentru probleme sociale, standarde profesionale, consultanță și drepturile omului:

-primește sesizări referitoare la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și face propuneri pentru soluționarea lor legală de către organele de poliție, organizând în acest scop audiențe;
-monitorizează din punct de vedere al ordinii publice, activitățile cotidiene și face recomandări scrise celor predispuși să încalce legea, pentru a-și revizui atitudinea (administratori de piețe, organizatori de manifestări cultural-artistice și sportive, administratori ai localurilor de alimentație publică, ai discotecilor etc.);
-ia măsuri de antrenare a populației în activităti de asigurare a ordinii publice și a siguranței bunurilor persoanelor;
-recomandă tuturor structurilor cu atribuții educative luarea măsurilor necesare față de persoanele predispuse la încalcarea legii.

Comisiile de lucru se întrunesc lunar. Informările periodice, planurile de măsuri, programele, strategiile de acțiune și orice alte documente elaborate de acestea, prin care se angajeaza A.T.O.P. în relațiile cu terții se supun spre adoptare sau spre aprobarea plenului acesteia, care se pronunță în acest sens.

În vederea executării atribuțiilor sale cu caracter permanent, A.T.O.P. își constituie un secretariat executiv format din minimum două persoane, încadrate pe funcții stabilite prin hotărâre a Consiliului General al Municipiului București respectiv a Consiliului județean, prin suplimentarea corespunzătoare a posturilor Biroului de relații cu publicul din organigrama proprie a acestora. Secretariatul executiv asigură primirea și transmiterea corespondenței, a petițiilor și sesizărilor cetățenilor, precum și relația cu presa.

Hotărârile A.T.O.P. sunt adoptate cu majoritate simplă, în cvorum de cel puțin 9 membri. A.T.O.P. nu are competență în problemele operative ale poliției.

Pentru activitatea desfășurată în plen și în comisii, membrii A.T.O.P. au dreptul la o indemnizație de ședință stabilită de Consiliul General al Municipiului București, respectiv de Consiliile Județene.

Nicio informație disponibilă momentan

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut