Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova

Date de contact:
Adresa: Strada Vasile Lupu nr. 60-62
Telefon: 0244 – 524234
Email: djep@ph.e-adm.ro

Director general:
Ornella Adriana Zecheru

Prezentare:

PROGRAM DE LUCRU :
LUNI – 7.30 – 16.00
MARȚI – 7.30 – 16.00
MIERCURI – 7.30 – 16.00
JOI – 7.30 – 16.00
VINERI – 7.30 – 13.30

PROGRAM DE AUDIENȚE:
zilnic: 12.00 – 13.00

ȘEF SERVICIU : Popescu Ovidiu

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova este organizată ca serviciu public comunitar de evidență a persoanelor, în subordinea Consiliului Județean Prahova și este o instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, constituita în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență informatizată a persoanelor, actualizată.

Scopul direcției este acela de a exercita compețentele ce îi sunt date prin lege pentru punerea în aplicare a actelor normative care reglementează activitatea de evidență informatizată a persoanei, precum și de eliberare a documentelor, în sistem ghișeu unic. Activitatea direcției se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Direcția are în componență servicii și birouri de evidență a persoanelor, de stare civilă, informatică, juridic, resurse umane, relații cu publicul, financiar-contabilitate și administrativ.

Direcția coordoneaza și controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanei din localitățile județului Prahova.

Activitatea direcției este coordonată de președintele Consiliului Județean Prahova.

Direcția este condusă de un director numit sau eliberat din funcție prin hotărâre a Consiliului Județean, în condițiile legii, cu avizul Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. Directorul are obligația de a lua măsuri pentru îmbunătățirea activităților ce intră în sfera de competență și de a emite dispoziții pe toate liniile de muncă. Directorul răspunde, potrivit legii, în fața Secretarului General al județului Prahova pentru neajunsurile constatate în activitatea serviciului.

În îndeplinirea prerogativelor cu care este învestită, direcția cooperează cu celelalte structuri ale Consiliului Județean, ale Ministerului Administrației și Internelor și dezvoltă relații de colaborare cu autoritățile publice, societăți, organizații, agenți economici precum și cu persoane fizice, pe probleme de interes comun, potrivit prevederilor actelor normative în vigoare.

Noutăți:

Rezultatul final al concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director executiv, grad II la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova

Rezultatul probei interviu a concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director executiv, grad II la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova

Rezultatul verificării eligibilității candidaților înscriși la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de Director executiv, grad II la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Prahova

Anunț privind organizarea concursului de promovare pentru ocuparea funcției publice de Director executiv, grad II la Direcția Județeană de Evidența a Persoanelor Prahova, bibliografia și formularul de înscriere

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut