Direcția Județeană de Pază Prahova

Date de contact:
Adresa: Ploiesti, Bulevardul Republicii nr. 2–4
Telefon: (0244) 525133; (0244) 514545 int. 128, 268
Fax: (0244) 525133
Email: djp@cjph.ro; djp.prahova@gmail.com

Director general:
Ilie Ioana Carmen

Prezentare:

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova este o instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova, înfiinţată în baza Hotărârii nr. 123/30 iulie 2010.

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova are ca domeniu principal de activitate asigurarea pazei obiectivelor de interes judeţean şi asigurarea monitorizării şi intervenţiei la obiectivele de interes judeţean, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Pază Prahova este urmatoarea:
– Director Executiv
– Serviciul Financiar Contabilitate, Buget
– Compartiment Administrativ
– Birou Pază Obiective
– Compartiment Monitotizare, Control Acces
– Serviciul Coordonare Obiective, Intervenţie
– Compartiment Juridic
– Compartiment Achiziţii
– Compartiment Resurse Umane
– Compartiment Securitate şi Sănătate în Muncă, Situaţii de urgenţă

Direcţia Judeţeană de Pază Prahova îşi desfăşoară activitatea pe bază de buget propriu de venituri şi cheltuieli, aprobat de Consiliul Judeţean. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile, atât a veniturilor, cât şi a cheltuielilor, se face conform clasificaţiei funcţionale şi economice, în conformitate cu Legea contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările şi completările ulterioare. Finanţarea cheltuielilor Direcţiei se asigură atât de la bugetul judeţului, cât şi din alte surse de finanţare.

Noutăți:

Nicio informație disponibilă momentan

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut