Plopeni Industrial Parc

Act normativ de înfiinţare: Hotărârea nr. 1/2003 a Consiliului Judeţean Prahova
Adresa: Plopeni, Bulevardul Independenței, nr.4
Telefon: 0244.221.431
Fax: 0244.223.156

Descriere:
Prin H.G.R. nr. 1473/12.12.2002 s-a dispus divizarea societăţii comerciale Uzina Mecanica Plopeni SA din cadrul Companiei Naţionale „Romarm” SA, o parte din aceasta, inclusiv terenul aferent, trecând sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova în vederea constituirii unui parc industrial. Prin protocolul de predare – primire încheiat în 31.01.2003 între Compania Naţională „Romarm” SA filiala SC „Uzina Mecanica Plopeni” SA şi Consiliul Judeţean Prahova s-au preluat active în valoare de 4,5 miliarde lei şi teren în suprafaţă de 36,47 ha, din care 4,023 ha suprafaţă construită, ce vor face parte din patrimoniul parcului industrial.

FIŞA SOCIETĂŢII COMERCIALE

Denumirea societăţii comerciale: S.C. PLOPENI INDUSTRIAL PARC S.A.
Număr de înmatriculare la Oficiul Registrului Comerţului: J 29/219/2003
Cod înregistrare fiscală: RO 15201924

Sediul social:

Localitatea Plopeni, Bulevardul Independenței, nr. 4, jud. Prahova
Cod postal: 105900
Tel: 0244/221.431
adresă e-mail : plopeniindustrialparc@yahoo.com
web site : www.plopeniparc.ro

Capitalul social:
– la înfiinţarea societăţii comerciale: 100.000 lei
– capitalul social la data de 31.12.2019 : 6.498.650 lei

Structura acţionariatului
În conformitate cu Furnizarea de Informaţii nr. 67/10.01.2012 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova, acţionar unic este Consiliul Judeţean Prahova

 Nr. crt. Denumire actionari  Numar actiuni  Valoare totala (lei) 
 1.  Consiliul Judeţean Prahova  100% 649.865  6.498.650

Obiect de activitate : Activităţi ale organizaţiilor economice şi patronale – Cod CAEN 9411

Personal: Număr total salariaţi la data de 31.12.2019 : 19


Suprafaţa totală a parcului industrial :
37 ha

Gradul de ocupare al clădirilor/ terenurilor: 90% / 90%

Nr.total agenţi economici / nr.total angajaţi: 44 /650


Date referitoare la conducerea societăţii comerciale, Consiliul de administraţie, audit, reprezentanţi în A.G.A.:

Director General:
Nume şi prenume: Petrescu Theodor
Profesia: inginer
Data numirii în funcţie: 29.10.2021
Durată Contract de mandat: 4 ani

Contabil şef:
Nume şi prenume: Bugoi Georgiana Elena
Profesia: economist
Data numirii în funcţie: 01.09.2005


Consiliul de Administrație*:

Membri:

1. Nume și prenume: Pițigoi Alexandra-Crina
Data numirii în funcție: 19.10.2022

2. Nume și prenume: Lungu Mirel
Data numirii în funcție: 19.10.2022

3. Nume și prenume: Moise Magdalena
Data numirii în funcţie: 19.10.2022

4. Nume și prenume: Manolache Dan
Data numirii în funcţie: 19.10.2022

5. Nume și prenume: Niculcea Valentin
Data numirii în funcţie: 19.10.2022
*mandate pe 4 ani 

 

Cenzori:
1. Nume şi prenume: Nicolae Carmen
Profesia: economist
Loc de muncă: S.C. Drumuri şi Poduri Prahova S.A.
Data numirii în funcţie: 07.02.2013

2. Nume şi prenume: Dumitrache Gheorghe
Profesia: economist
Loc de muncă: Administrația Finanțelor Publice Băicoi
Data numirii în funcţie: 15.05.2015

3. Nume şi prenume: Vasile Aura Camelia
Profesia: economist
Loc de muncă: D.G.F.P. Prahova
Data numirii în funcţie: 07.02.2013

Reprezentanţi în Adunarea Generală a Acţionarilor:

1. Nume şi prenume: Godeanu Mihaela-Magdalena
Data numirii în funcţie: 13.11.2020 (HCJ nr.149)

2. Nume şi prenume: Tudoran Lorin Gabriel
Data numirii în funcţie: 18.03.2021 (HCJ nr. 31)

Noutăți:

Nicio informație disponibilă momentan

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut