„Am deschis aceste cursuri de vară cu scopul dublu de a trezi sufletul românesc de pretutindeni și de a schimba prin acest suflet chiar formele de stat în care trăia poporul nostru… Am fost un luptător pentru împlinirea granițelor, dar și pentru ridicarea sufletească a claselor oropsite.” – NICOLAE IORGA

Consiliul Județean Prahova, prin Centrul Județean de Cultură Prahova, Muzeul Județean de Artă „Ion Ionescu Quintus” și Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova, alături de Direcția Județeană pentru Cultură Prahova, Consiliul Local și Primăria Vălenii de Munte, Centrul Cultural „Nicolae Iorga” și Centrul Cultural Izvoarele, organizează, în perioada 15 – 20 august 2021, Cursurile de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte, eveniment de prestigiu, aflat la cea de-a LXVIII – a ediție, care reunește personalități de marcă din diverse domenii ale științei și culturii.

Cursurile de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte constituie un prilej deosebit de a reafirma identitatea națională și valorile definitorii ale poporului român. Este o onoare pentru noi toți să continuăm această tradiție culturală pe coordonatele stabilite de însuși Nicolae Iorga.

Și la ediția din acest an, personalități de anvergură ale vieții științifice și culturale românești vor participa și vor susține conferințe, prelegeri, alocuțiuni, prezentări, comunicări etc.

 

Programul Cursurilor de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” , perioada 15 – 20 august 2021

⇒ Duminică, 15 august – Parcul ”Unirii” din Vălenii de Munte

Festivitatea oficială de deschidere a Cursurilor de Vară ale Universității Populare „Nicolae Iorga” de la Vălenii de Munte, ediția a LXVIII-a

Ora 9.00
– Intonarea imnului de stat – Fanfara „Prahova” a Consiliului Județean Prahova
– Depunere de flori la monumentul savantului

Ora 9.30
Alocuțiuni în deschidere:
– Florin Constantin, Primarul Orașului Vălenii de Munte
– Iulian Dumitrescu, Președintele Consiliului Județean Prahova
– Cristian Ionescu, Prefectul Județului Prahova
– Acad. Ioan Aurel Pop, Președintele Academiei Române
– Acad. Valeriu Matei, Directorul Institutului Cultural Român „Mihai Eminescu” din Chișinău
– Dr. Georgeta Filitti

Ora 11.00
Festivitățile organizate cu ocazia Zilei Orașului Vălenii de Munte
– Parada portului popular
– Deschiderea Târgului orașului

Ora 16.00 – Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al Orașului Vălenii de Munte
– Conferință: Nicolae Iorga și Polonia
Prezintă: Nicolae Mareș, fost Ambasador al României în Polonia

– Lansarea volumului „Culegere de aforisme” de Nicolae Iorga
Prezintă: Directorul Editurii Fundației „România de mâine”

– Prezentarea volumului „Cugetări” de Nicolae Iorga, apărut la Muzeul Național al Literaturii Române
Prezintă: prof. univ. dr. Ioan Cristescu, Directorul Muzeului Național al Literaturii Române

– Vernisarea expoiziției de artă plastică a artistei Nadia Negru
Recital de poezie susținut de actorul Nicolae Jelescu, acompaniat de cantautorul Viorel Burlacu


⇒ Luni, 16 august
– Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al Orașului Vălenii de Munte

Ora 9.00
Masă rotundă: Vasile Alecsandri în istoria și cultura românilor
Participă:
– Acad. Valeriu Matei
– Nicolae Băciuț
– Moderator: Prof. Constantin Stere

Ora 10.30
Evocare: 100 de ani de la nașterea lui Eugen Coșeriu, lingvist și scriitor
Prezintă: Acad. Valeriu Matei

Ora 11.30
Prelegere: Pericolele falsificării istoriei și demitizarea puterii. „Discursurile parlamentare” ale lui Nicolae Iorga ca formă a culturii politice
Prezintă: Ioan Vulpescu, deputat, fost Ministru al Culturii

Ora 12.00
Conferențiar universitar dr. Aliona Grati – titlu rezervat

Ora 17.00
Masă rotundă: Cămașa cu altiță în contextul strategiilor identitare românești
Participă:
– Conf. univ. dr. Varvara Buzilă
– Cercetător dr. Ioana-Otilia Baskerville
– Cercetător dr. Andrei Prohin
– Moderator: Anișoara Ștefănucă

Ora 18.00
Recital de poezie pe versurile poetului Valeriu Matei – Recită Nicolae Jelescu, acompaniat de cantautorul Viorel Burlacu

⇒ Marți, 17 august – Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al Orașului Vălenii de Munte

Ora 9.00
Prelegere: Tudor Vladimirescu și Alexandru Ipsilanti. La 200 de ani de la Revoluție
Prezintă: Dr. Georgeta Filitti

Ora 11.00
Conferință: Căile divergente ale primei modernități românești (sec. XVII-XVIII)
Participă: Acad. Răzvan Theodorescu

Ora 12.00
Conferință:
Tendințe și curente în arta românească în perioada interbelică
Participă: Pavel Șușară

⇒ Muzeul Memorial „Nicolae Iorga” Vălenii de Munte – 150 de ani de la naștera istoricului Nicolae Iorga

Ora 18.00

Participă:
– Acad. Valeriu Matei
– Dr. Georgeta Filitti
– Prof. Ion Bocioacă


⇒ Miercuri, 18 august – Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al Orașului Vălenii de Munte

Ora 9.00
Prelegere: Reforma agrară din 1921 în România. Consecințe economice, sociale și politice
Prezintă: Dr. Georgeta Filitti

Ora 10.00
Prelegere: Integrarea Basarabiei în România Mare
Prezintă: Prof. univ. dr. Ion Constantin

Ora 11.00
Societatea civilă, clasa politică românească și marile reforme în a doua jumătate a secolului al XIX-lea
Prezintă: Liviu Brătescu, Secretar de Stat în Ministerul Culturii

Ora 12.00
Prezentarea volumelor de „Memorii” ale lui Nicolae Iorga
Prezintă: Prof. univ. dr. Ioan Cristescu

Ora 17.00
Vizită la Parcul Memorial „Constantin Stere” din Bucov
Dezvelirea statuii Cardinalului greoco-catolic Iuliu Hossu


⇒ Joi, 19 august

Ora 9.00
Vizită la obiectivele culturale din localitatea Cheia
– Mănăstirea Cheia
– Muzeul „Flori de Mină” Cheia, secție a Muzeului Județean de Științele Naturii Prahova
– Muzeul de Antropologie „Francisc Rainer”, secție a Muzeului Judeţean de Științele Naturii Prahova
– Mănăstirea Suzana

Localitatea Homorâciu
Ora 17.00
Întâlnirea cursanților Universității Populare „Nicolae Iorga” cu Ansamblul Folcloric al Centrului de Cultură Izvoarele

 

⇒ Vineri, 20 august – Centrul Cultural „Nicolae Iorga” al Orașului Vălenii de Munte

Ora 9.00

Patrimoniul Cultural, esența identitară a poporului român
Vernisarea expozițiilor:
– Obiective arhitecturale restaurate, realizată de Uniunea Națională a Restauratorilor de Monumente Istorice din România
– Expoziție de restaurare de bunuri muzeale, realizată de Asociația Conservatorilor și Restauratorilor din România

Ora 10.00
Prezentarea obiectivelor restaurate
Prezintă: Arh. Călin Hoinărescu

Ora 11.00
Dezbatere: Legislația în domeniul restaurării
Participă:
– Emilian Gămureac, Director în cadrul Ministerului Culturii
– Arh. Dan Victor Kisilewicz, expert MC
– Arh. Alexandru Bondrea
– Arh. Călin Hoinărescu, expert MC
– Moderator: Prof. Constantin Stere

Ora 12.00
Festivitatea de decernare a premiilor Primăriei Orașului Vălenii de Munte pentru cele mai îngrijite gospodării, în prezența Primarului orașului, Florin Constantin