Serviciul datoriei publice locale

Consiliul Județean Prahova a contractat un împrumut de la Banca Comercială Română conf. contract nr. 264/17438/ 19.07.2007 în sumă de 39.500.000 euro. Destinația împrumutului: realizarea unor lucrări de investiții pentru drumuri județene.

Durata împrumutului: 16 ani cu o perioadă de grație de 7 ani, perioada de rambursare de 9 ani.

S-au făcut trageri în valoare de 39.500.000 euro, echivalentul a 144.973.699,21 lei, utilizându-se în totalitate până la 30 iunie 2010.

Prin contractul de finanțare semnat la București în data de 29 mai 2006, aprobat prin OUG nr. 53 din 28 iunie 2006, s-a convenit ca Banca Europeană de Investiții să acorde României un împrumut în valoare de 29,453 milioane euro pentru a fi utilizați exclusiv în scopul finanțării Proiectului de dezvoltare a infrastructurii în orașele mici și mijlocii – SAMTID B.

O suma de 5.674.811, 12 euro din valoarea împrumutului a fost disponibilizată județului Prahova și orașelor Azuga, Băicoi, Breaza, Bușteni, Comarnic, Mizil, Plopeni, Sinaia, Slănic și Urlați.

Durata împrumutului: 25 ani cu o perioadă de grație de 6 ani și o perioadă de rambursare de 19 ani.

Valoarea tragerilor efectuate pentru fiecare subîmprumutat este:

JUDEȚUL PRAHOVA 587.365,54
AZUGA 244.866,63
BĂICOI 571.603,43
BREAZA 798.305,84
BUȘTENI 434.197,45
COMARNIC 640.826,58
MIZIL 443.664,17
PLOPENI 253.274,52
SINAIA 468.292,39
SLĂNIC 217.637,83
URLAȚI 409.177,14
TOTAL GENERAL 5.069.211,52

În data de 16 august 2021 a fost semnat contractul de credit numarul 264823/18218 încheiat între U.A.T.J. Prahova ( împrumutat) și Unicredit Bank S.A. în valoare de 165.000.000 lei.
Destinația împrumutului: finanțarea și refinanțarea obiectivelor de investiții aprobate prin Hotararea Consiliului Județean Prahova numărul 16/27.01.2021 și Hotararea Consiliului Județean Prahova numărul 83/20.05.2021.
Durata împrumutului: 10 ani cu o perioadă de grație de 2 ani, perioada de rambursare de 8 ani.

În data de 14 septembrie 2023 Județul Prahova a încheiat Convenția de împrumut numărul 383332/21208 cu Ministerul Finanțelor pentru un împrumut în valoare de 15.000.000 lei, cu o durată de 5 ani, obiectul contractului fiind asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și de la donatori europeni în cadrul programelor interguvernamentale, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor neeligibile asociate proiectelor, precum și pentru asigurarea cofinanțării proiectelor finanțate prin PNRR și POR, care trebuie finalizate până la data de 31 decembrie 2026, conform art. 1 alin. (1) din Ordonanța de Urgentă a Guvernului numărul 24/2023, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 229/2023, cu modificările ulterioare.
S-au făcut trageri în valoare de 15.000.000 lei , utilizându-se în totalitate până la 31 decembrie 2023.

În data de 26 martie 2024 Județul Prahova a încheiat Contractul de credit numărul 8 – APH cu Exim Banca Românească S.A. pentru un împrumut în valoare de 150.000.000 lei, cu o durată de 120 luni, creditul fiind acordat pentru realizarea unor investiții de interes public județean, ce sunt încadrate pe programe finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană. Creditul are o perioada de grație de 24 de luni de la data intrării în vigoare a contractului si o perioadă de rambursare de 96 de luni.

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut