Cerere 544

  Denumirea autorității sau instituției publice: Consiliul Județean Prahova

  Sediul/Adresa: Ploiesti, B-dul Republicii nr.2

  Domnule Președinte,

  Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. Doresc să primesc o copie de pe următoarele documente (petentul este rugat să enumere cât mai concret documentele sau informaţiile solicitate):  DaNu


  DaNu

  Informare privind cererile adresate în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informații de interes public

  Consiliul Județean Prahova, în calitate de operator de date, prelucrează datele cu carcater personal ale persoanelor fizice care i se adresează cu solicitări în baza reglementărilor legale aplicabile în domeniul specific de activitate.

  Scopul prelucrării este cel de soluţionare a solicitărilor înregistrate electronic, precum şi îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală.

  Este obligatorie furnizarea datelor de identificare şi de corespondenţă reale, exacte şi complete ale petiţionarului în vederea soluţionării adecvate a solicitărilor şi a transmiterii răspunsurilor.

  Prin completarea câmpurilor expuse vă dați acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare ale REGULAMENTULUI nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

  Datele personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru rezolvarea solicitărilor înregistrate şi de îndeplinire a atribuţiilor şi obligaţiilor legale de autoritate publică locală, precum şi a soluţionării acţiunilor de către instanţele de judecată competente, dacă este cazul, după care vor fi arhivate potrivit legislaţiei aplicabile.

  Persoanele ale căror date personale sunt prelucrate de către instituție pot să îşi exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ştergere, restricţionare, în conformitate cu dispoziţiile art. 15-19 din Regulamentul general privind protecţia datelor).

  Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal poate fi contactat la la adresa de e-mail: dpo@cjph.ro, de luni până joi, între orele 08:00 – 16:45.


  Da, accept

  Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

  Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
  Puteți schimba aceste setări oricând.

  Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

  Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

  Sari la conținut