Petiții  E-mailPoștă  Consiliul Judeţean Prahova este operator de date cu caracter personal.

  În conformitate cu prevederile Art.6 lit.c) şi lit. e) a Regulamentului UE 2016/ 679 (privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora) - prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale şi a unei sarcini ce serveşte interesului public sau care rezultă din exercitarea autotităţii publice cu care este investit operatorul;

  Termenul de "Petiţie" este definit în cuprinsul Art.2 din Ordonanţa de Guvern 27/ 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare: "În sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi publice".

  În conformitate cu legile în vigoare vă informăm că aveţi dreptul la:

  • Dreptul la acces la datele dumneavoastră cu caracter personal;
  • Dreptul la rectificare a datelor cu caracter personal;
  • Dreptul de a fi şterse datele cu caracter personal;
  • Dreptul la restricţionarea prelucrării

  Vă informăm că în cazul în care petiţia dumneavoastră nu este în competenţa Consiliului Judeţean Prahova sau din alte cauze, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transferate către terţi, în vederea rezolvării acesteia.

  Persoana responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal la nivelul Consiliului Judeţean Prahova este doamna Raluca Nanu şi poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@cjph.ro, de luni până joi, între orele 08:00 - 16:45.

  Da, accept

  Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

  Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
  Puteți schimba aceste setări oricând.

  Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

  Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

  Sari la conținut