Consultare publică

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act administrativ, cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor activității de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației de sortare a deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, Județul Prahova. 

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act administrativ, cu caracter normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE ȘI A PREȚULUI MEDIU AL IERBII OBȚINUTĂ DE PE PAJIȘTI, PENTRU ANUL FISCAL 2024

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act administrativ, cu caracter normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE ȘI TAXE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2024

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ: Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăti și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții președintelui Consiliului Judetean Prahova

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ:Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 8/2023 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut