Consultare publică

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ: Hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind circulația pe drumurile publice județene a vehiculelor rutiere cu greutăti și/sau dimensiuni de gabarit care depășesc limitele maxime prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare și exercitarea controlului, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de către împuterniciții președintelui Consiliului Judetean Prahova

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ:Proiect de hotărâre pentru modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 8/2023 privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei și Planului de atenuare și adaptare la schimbările climatice în județul Prahova” realizate în cadrul proiectului ”Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova”

Versiunea finală adoptată a Proiectului de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2023 și a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2023

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut