Consultare publică

Anunţ privind organizarea unei întâlniri de dezbatere publică

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorelor acte administrative, cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea Ghidurilor solicitantului privind regimul finanțărilor nerambursabile din bugetul propriu al Județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean și Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual de finanțări nerambursabile din fondurile publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2024

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act administrativ, cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifelor activității de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației de sortare a deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, Județul Prahova. 

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act administrativ, cu caracter normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA PREȚURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE ȘI A PREȚULUI MEDIU AL IERBII OBȚINUTĂ DE PE PAJIȘTI, PENTRU ANUL FISCAL 2024

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a următorului act administrativ, cu caracter normativ: PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND STABILIREA UNOR TAXE ȘI TAXE SPECIALE PENTRU ANUL FISCAL 2024

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut