Consultare publică

Versiunea finală adoptată a Proiectului de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2023

Consiliul Județean Prahova anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act administrativ, cu caracter normativ: Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor activității de operare a Stației de sortare și a Stației de tratare mecano-biologică aferente ”Contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a activității de operare a Stației de sortare a deșeurilor Boldești-Scăeni și a Stației de tratare mecano-biologică a deșeurilor biodegradabile Ploiești, Județul Prahova”

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică Proiectul de hotărâre privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole și a prețului mediu al ierbii obținută de pe pajiști, pentru anul fiscal 2023

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică – Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor taxe și taxe speciale pentru anul fiscal 2023

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică – Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2022

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut