Consultare publică

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică – Proiectul de hotărâre privind aprobarea ”Strategiei de Dezvoltare Durabilă a Turismului în Județul Prahova 2022-2032”

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din Județul Prahova în perioada 2021-2027, a Planului operațional de acțiune în domeniul Protecției Copilului în perioada 2021-2027 și a Planului operațional de acțiune în domeniul Protecției Drepturilor Persoanelor Adulte cu Dizabilități și a Persoanelor Vârstnice în perioada 2021-2027

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile din fonduri publice ale județului Prahova pentru activități nonprofit de interes județean pe anul 2022 și a Ghidurilor solicitantului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile bugetului Judeţului Prahova alocate pentru activităţi nonprofit de interes judeţean pe anul 2022

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică proiectul de hotărâre cu titlu: Hotărâre privind aprobarea introducerii biletului unic de vizitare valabil în cadrul instituțiilor culturale județene (muzee) subordonate Consiliului Județean Prahova

Consiliul Județean Prahova propune spre consultare publică Proiectul de hotărâre privind organizarea serviciului public de transport județean de persoane prin curse regulate pe raza administrativ – teritorială a Județului Prahova

Cu acordul dumneavoastră, folosim cookie-urile în vederea evaluării și analizării cotei de utilizare a paginii de internet.

Alegeți ce cookie-uri să fie autorizate.
Puteți schimba aceste setări oricând.

Cookie-uri necesare sa functioneze site-ul:

  • Esențial: Ține minte setările permisiunilor de cookie
  • Esențial: Permite sesiunile de cookie
  • Esențial: Autentifică logarea dvs. în contul de utilizator

Prin acceptarea acestor cookies permiteti site-ului sa:

  • Analiză: Ține evidența locației și regiunii bazat pe IP
  • Analiză: Ține evidența timpului petrecut pe fiecare pagină
  • Analiză: Crește calitatea datelor din funcția de statistică

Sari la conținut