În data de 25 mai 2022, la ora 11:00, Biblioteca Județeană „Nicolae Iorga” Ploiești vă invită la Sala de lectură „Nichita Stănescu”, unde va avea loc lansarea lucrării ”Ploiești – repere culturale” de Nicolae Dumitrescu.

Autorul va avea ca invitați pe prof. Constantin Stere – Director (Direcția Județeană pentru Cultură, Culte și Patrimoniu Cultural Național Prahova, prof. dr. Violeta Mihai și prof. Lazăr Traian – membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Lucrarea, structurată pe două volume (vol. 1 – Studiu monografic asupra formelor organizațional-instituționale și impactul acestora, vol. 2 – Literatura la Ploiești: privire generală asupra evoluției domeniului), este o privire de ansamblu asupra culturii ploieștene de-a lungul timpului, de la începutul acestei așezări până în prezent, o aplecare meticuloasă către zorii orașului lui Moș Ploaie, până la devenirea sa de Oraș al aurului negru: „Înainte de a fi târg, pecetluit astfel de Mihai Viteazul, Ploieștiul a fost un sat de țărani, de oameni simpli, care duceau o viață tradițională, așa cum au apucat ei de la moșii și strămoșii lor. El s-a întemeiat durabil și s-a dezvoltat mai apoi, prin sporul unor succesive împământeniri și reașezări ale grupurilor de populație venite, în mare măsură, la început, tot de la țară, «mânate de furtunile vremii»”.

Critic de film, istoric al culturii, autor al multor publicații de profil, Nicolae Dumitrescu se folosește adesea, în lucrarea sa, de propria cunoaștere a faptelor, dar și de cea a colaboratorilor săi: prof. dr. Alexandru Ioan Bădulescu, prof. Marian Chirulescu, prof. și ziarist Ioan Groșescu, prof. dr. Mihai Rachieru și prof. dr. Polin Zorilă.

Văzut prin ochii acestora, Ploieștiul capătă farmecul unui oraș cu o istorie, cu o poveste fascinantă, ale cărei personaje, zugrăvite cu patina timpului, aidoma actorilor unui film de epocă, sunt nume sonore ale istoriei și culturii române: Mihai Viteazul, Hagi Prodan, Ion Luca Caragiale, Anton Pann, Radu Stanian și alții.

Sunt descrise, în această lucrare, unele dintre cele mai importante caracteristici pe care orașul Ploiești le oferă culturii naționale: o arhitectură veche ce se contopește cu cea contemporană, artă monumentală, muzee, case memoriale, tipografii, viața socială și cea artistică, literatura și jurnalismul, tot ceea ce a pus o piatră trainică la temelia devenirii acestui oraș.

„…Nu este propriu-zis o pagină de istorie literară, ci doar un documentar mai elaborat, păstrând stilul monografic de prezentare, cu incidențe de dicționar.” (Nicolae Dumitrescu)