Obiectivul general al Master Planului pentru judetul Prahova, document ce acopera o perioada de 30 de ani, este de a releva si prioritiza atat investitiile necesare cat si celelalte investitii
complementare, in vederea conformarii cu obligatiile generale ale Uniunii Europene si Romaniei in ceea ce privaste asigurarea serviciile publice de alimenntare cu apa si tratare ape uzate in
perioada de tranzitie post-aderare.