Consiliul Judeţean Prahova a depus astăzi, 01 aprilie 2022, cererea de finanţare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, pentru proiectul „Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare imobil Palatul Culturii”. Solicitarea a fost realizată în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.1./1, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2 – Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.1: Renovarea integrată (consolidare seismică și renovare energetică moderată) a clădirilor publice.

Valoarea totală a lucrărilor se ridică la 81.265.402,50 lei cu TVA, urmând ca din bugetul propriu al judeţului să fie acoperite cheltuielile neeligibile, iar durata de execuţie este de 42 de luni.
Schema de finanțare va asigura lucrări de creștere a eficienței energetice (anveloparea clădirii, echiparea cu sisteme moderne de climatizare, montarea unor echipamente inteligente de umbrire pentru sezonul cald, modernizarea instalaţiilor de iluminat ş.a.), de consolidare seismică și alte operaţiuni complementare (cum ar fi protecția împotriva incendiilor, accesibilitatea etc.).
Întreaga schemă va asigura faptul că toate contractele îndeplinesc cerința relevantă de eficiență energetică privind o reducere minimă a consumului de energie cu cel puțin 50 % în comparație cu consumul anual de energie pentru încălzire dinainte de renovare pentru fiecare clădire (cu excepția clădirilor cu statut de bun cultural).

Palatul Culturii din Ploieşti este clasat ca monument istoric de clasa A, conform Listei Monumentelor istorice 2015, publicată în Monitorul Oficial al României. Construcţia are o suprafaţă totală de peste 14 700 mp şi este realizată în stil neoclasic francez, ridicată pe baza documentației arhitecților Ernest Doneaud, arhitect român de origine franceză, și Toma T. Socolescu. Iniţial, a avut destinaţia de Palat al Justiţiei. Lucrările imobilului au fost demarate în 1906 şi finalizate în 1933, la inaugurare participând Regele Carol al II-lea al României. După 1951 clădirea a fost atribuită Complexului Cultural Ploieștean. În prezent, Palatul Culturii adăposteşte Biblioteca Județeană Nicolae Iorga, Muzeul Județean de Științele Naturii Prahova cu secțiile Muzeul Omului și Acvariul și Centrul Județean de Cultură Prahova.