„Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”

Cod SIPOCA/SMIS 2014+: 1041/151412

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020

Stimate(ă) domn/doamnă,

Sunteți invitat(ă) să luați parte la o analiză pentru identificarea gradului de cunoaștere, utilizare și satisfacție privind serviciile digitale oferite cetățenilor de către instituțiile publice din județul Prahova în vederea elaborării unui studiu care are în vedere evaluarea instrumentelor digitale disponibile si necesare pentru cetățeni. Cercetarea este elaborată în cadrul proiectului „Dezvoltarea Inteligentei Digitale pentru o Cetățenie activă” – cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412.

Consiliul Județean Prahova, în baza HCL nr. 47/26.03.2021 prin care a fost aprobat Parteneriatul pentru Dezvoltare Locală, este implicat în proiectul „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, implementat de către Asociația GO-AHEAD și cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Vă asigurăm că răspunsurile dumneavoastră sunt anonime, fiind utilizate doar în scopul prelucrării statistice, fără a fi corelate cu identitatea dumneavoastră.

Vă mulțumim!

Acceseaza chestionar