Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova, Iulian Dumitrescu, a semnat luni, 09 mai 2022, contractul pentru servicii de elaborare a Studiului de Fezabilitate a obiectivului de investiții „Modernizarea, reabilitarea și extinderea traseului Azuga – Bușteni – Gura Vitioarei, prin „Accesibilizarea golului alpin Munții Baiului” și a drumurilor județene DJ 102I, DJ 101T, DJ 102, DJ 100G” în cadrul proiectului.

Valoarea SF-ului se ridică la suma de 3.326.930,60 lei (cu TVA), dintre care 2.610.616,05 lei (inclusiv TVA) sunt asiguraţi din fonduri nerambursabile în cadrul Programului Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020, Axa prioritară 1 „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”. Diferenţa va fi acoperită din bugetul judeţului Prahova.

Traseul va avea o lungime de aproximativ 88,6 km, asigurând conectivitatea a şapte unități administrativ-teritoriale (Azuga, Buşteni, Valea Doftanei, Bertea, Aluniş, Vărbilău şi Gura Vitioarei) și urmând să deservească minimum 35.000 utilizatori.

Prin realizarea obiectivului de investiții se va asigura îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere, inclusiv dezvoltarea unei mobilități judeţene, regionale şi naționale durabile, reziliente în fața schimbărilor climatice, inteligente și intermodale, asigurând condiții de siguranță rutieră atât a locuitorilor, cât și a celor care tranzitează zona, conectivitatea între mai multe tronsoane de drumuri județene, începând din orașul Azuga, respectiv Bușteni, traversând Golul alpin Munții Baiului până la Trăisteni și continuând pe DJ 102I (Trăisteni– Teșila), DJ 101T (Teșila – Vărbilău), DJ 102 (Vărbilău – Poiana Vărbilău) și DJ 100G (Poiana Vărbilău – Gura Vitioarei), până în comuna Gura Vitioarei. De asemenea se va asigura conectivitatea directă cu rețeaua TEN-T prin intermediul drumului european E 60 (DN 1) și DN 1A.
Conectivitatea directă cu reţeaua TEN-T va contribui la reducerea emisiilor de carbon prin descongestionarea traficului pe Valea Prahovei, ca alternativă la acesta, precum şi facilitarea mobilităţii forţei de muncă în zonă, dar şi dezvoltarea economică durabilă a regiunii.

Finalizarea lucrărilor de modernizare, reabilitare și extindere va asigura un traseu format din mai multe tronsoane de drumuri județene ce vor corespunde din punct de vedere tehnic standardelor europene în vigoare privind siguranța rutieră, marcaje rutiere, indicatoare de circulație, precum și amenajarea curbelor și pantelor, contribuind la siguranța și confortul în trafic al utilizatorilor.
Studiul de Fezabilitate va fi realizat de asocierea de firme SC TOTAL ROAD SRL şi SC BETA COPS SRL, iar durata de elaborare este de 180 de zile.