Un instrument important de lucru în vederea implementării strategiei digitale la nivel administrativ, în judeţul Prahova, dar şi un mod concret de a preveni potenţiale probleme de comunicare instituţională, precum cele din perioada COVID-19. Sunt doar două dintre beneficiile pe care le va aduce proiectul „Dezvoltarea Inteligenței Digitale pentru o Cetățenie activă”, cod SIPOCA/MySMIS: 1041/151412, derulat de Asociația GO-AHEAD în parteneriat cu Consiliul Judeţean Prahova.
Lansarea obiectivului, care constituie o premieră în regiunea Sud Muntenia, a avut loc astăzi, la sediul CJ Prahova.
Odată cu finalizarea acestuia, prahovenii vor avea, printre altele, o hartă a facilităților digitale disponibile, un ghid de informare şi instruire în vederea folosirii serviciilor online existente și implicării acestora în procesele decizionale. De asemenea, vor fi încurajate parteneriatele cu ONG-uri din judeţ pentru susţinerea iniţiativelor dedicate cetăţeniei active Pentru a fi atinse obiectivele, 30 de reprezentanți ai Asociației GO-AHEAD și ai organizațiilor non-guvernamentale active din Prahova vor fi instruiţi pentru a promova și susține inițiative concrete și relevante de cetățenie activă și competențe digitale crescute ale cetățenilor județului.

Perioada de implementare: 12 luni
Valoarea totală a proiectului: 419.997,86 lei.

În perioada septembrie-octombrie 2022 se derulează analiza privind gradul de informare, utilizare și satisfacție privind instrumentele digitale puse la dispoziția cetățenilor din județul Prahova.