În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 317 / 28.12.2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022, proiectul bugetului propriu al judeţului Prahova pe anul 2022, însumează la venituri şi cheltuieli totale 986.145,75 mii lei