În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 368 / 19.12.2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023, proiectul bugetului propriu al judeţului Prahova pe anul 2023 însumează la venituri şi cheltuieli totale – 1.178.057,15 mii lei