Consiliul Județean Prahova, în calitate de Beneficiar, alături de partenerii săi, Primăria Municipiului Ploiești, Universitatea Politehnică București și University of Iceland, derulează proiectul “Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.
Consiliul Județean Prahova, a organizat miercuri, 25 mai 2022, un workshop cu scopul consultării factorilor de decizie interesați, pentru definirea problematicilor și soluțiilor de adaptare la schimbările climatice cu impact atât la nivel local cât și regional.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității Județului Prahova, cu accent pe Minicipiul Ploiesti, de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.
Valoarea totală a proiectului este de 605.000,00 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursbilă din MF SEE (85%) este 514.250,00 lei iar valoarea eligibilă nerambursbilă din bugetul național (15%) este 90.750,00 lei. Acest Proiect are o durată de 12 luni și este finanțat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, în calitate de Operator de Program pentru Programul RO-Mediu, finanțat prin Mecanismul Finaciar al SEE 2014-2021.
Rezultatele proiectului aflat în implementare vor conduce la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova, respectiv, pentru municipiul Ploiești.
La eveniment au participat reprezentanți ai Agenției pentru Protecția Mediului Prahova, Apa NOVA Ploiești, Direcției Județene de Statistică Prahova, Agenției pentru Eficiență Energetică și Energii Regenerabile Ploiești-Prahova, Direcției Silvice Prahova, SC Transport Călători Expres, ADI Deșeuri, ADI Apă, Universității Petrol – Gaze Ploiești, Primăriei Blejoi, Universității Politehnică București și Primăriei Municipiului Ploiești.
Working together for a green, competitive and inclusive Europe