Consiliul Județean Prahova, în calitate de Beneficiar, alături de partenerii săi, Primăria Municipiului Ploiești, Universitatea Politehnică București și University of Iceland, au derulat proiectul “Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova (AtenuareClimPh)”, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2014-2021.
Evenimentul a fost organizat împreună cu partenerii proiectului, cu scopul diseminării informațiilor si rezultatelor referitoare la provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării la nivel local cât și regional.

Obiectivul general al proiectului l-a reprezintă creșterea capacității Județului Prahova, cu accent pe Municipiul Ploiești, de a face față provocărilor cauzate de schimbările climatice și necesitatea de adaptare, precum și nevoii de atenuare a efectelor acestora, prin integrarea cunoștințelor despre acest fenomen în plan local și creșterea gradului de conștientizare la nivelul administrației și comunității locale, reducând astfel efectele adverse ale poluării.

Valoarea totală a proiectului a fost de 605.000,00 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursbilă din MF SEE (85%) este 514.250,00 lei iar valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național (15%) este 90.750,00 lei.
Proiectul a avut o durată de 12 luni și a fost derulat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Programul RO-Mediu ”Mediu, Adaptare la Schimbăril Climatice și Ecosisteme”, finanțat prin Mecanismul Finaciar al SEE 2014-2021.

Rezultatele proiectului ce a fost finalizat au condus la realizarea unui Plan de atenuare și adaptare la schimbări climatice în județul Prahova, respectiv, pentru municipiul Ploiești.