Strategia de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027 a fost elaborată în cadrul proiectului „Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă a Judeţului Prahova pentru perioada 2021-2027”, cod SIPOCA 542 / cod SMIS 126115, implementat de către Consiliul Județean Prahova.

Proiectul a fost finanțat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă din Fondul Social European (FSE), în cadrul obiectivului tematic nr. 11 (OT 11) Consolidarea capacităţii instituţionale a autorităţilor publice și a părţilor interesate și eficienţa administraţiei publice, obiectiv ce își propune să consolideze capacitatea administrativă a autorităţilor și instituţiilor publice de a susţine o economie modernă și competitivă.

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova este un document de politică publică ce are rolul de a orienta toți factorii care acționează la nivelul Județului Prahova spre un obiectiv comun care să contribuie la dezvoltarea durabilă a județului Prahova, în deplin acord cu strategiile regionale, naționale și europene.

Strategia de dezvoltare durabilă a județului Prahova ia în considerare problemele, nevoile identificate la nivel local și propune măsuri, proiecte concrete pentru îndeplinirea țintelor asumate în actualul context economic, social, politic la nivel local, regional, național și European.