IULIAN DUMITRESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova: „ Am avut emoții când am semnat contractul de finanțare pentru introducerea gazelor pe Valea Slănicului. Este un vis pe care îl vom transforma în realitate cu ajutorul fondurilor europene“

Judeţul Prahova va beneficia de finanţare europeană pentru realizarea proiectului “Înființare rețea inteligentă de distribuție gaze naturale în județul Prahova – comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Varbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic”
Contractul de finanţare a fost semnat, iar fondurile pentru concretizarea investiţiei sunt asigurate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) – Axa Prioritară 8 – Sisteme Inteligente și Sustenabile de transport al energiei electrice și gazelor naturale, Obiectivul Specific 8.2 Creșterea gradului de interconectare a Sistemului Național de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.

Valoarea totală a Contractului de finanțare este de 150.989.246,42 lei, iar perioada de implemnetare este de 29 de luni.

„Introducerea gazelor pe Valea Slănicului este un vis de zeci de ani al locuitorilor din comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești, Bertea și orașul Slănic. Un vis pe care îl vom transforma în realitate cu ajutorul fondurilor europene. Am avut emoții când am semnat contractul de finanțare pentru această investiție. Avem proiecte și studii de înființare și extindere rețele de gaze și pentru alte localități prahovene. Vă asigur că nu vom rata nicio oportunitate de finanțare pentru lucrările majore de infrastructură care contribuie la îmbunătățirea calității vieții prahovenilor și care aduc dezvoltare economică“ – IULIAN DUMITRESCU, preşedintele Consiliului Judeţean Prahova

Dintre cele 13.468 gospodării identificate, în total, în oraşul Slănic și comunele Cocorăștii Mislii, Vâlcănești, Cosminele, Dumbrăvești, Vărbilău, Aluniș, Ștefești și Bertea, prin proiect sunt propuse spre racordare u 8159 de gospodării şi instituţii publice (8041 gospodării şi 118 instituţii publice).

De asemenea, proiectul presupune realizarea unei infracturi inteligente de distribuţie a gazelor naturale (SMART ENERGY TRANSMISSION SYSTEM) în lungime de 297,880 km, constituită atât din conducte subterane cât si supraterane şi asigurarea unui grad de racordare de 60,58%.

Prin implementarea POIM se urmăreşte înfiinţarea şi dezvoltarea sistemelor inteligente şi sustenabile de transport al gazelor naturale prin îmbunătăţirea eficienţei energetice şi a securităţii aprovizionării prin dezvoltarea unor sisteme inteligente de distribuţie, stocare şi transport al energiei şi prin integrarea descentralizării producţiei de energie din surse regenerabile.
De asemenea, se vizează creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine.
Prin racordarea clienţilor noncasnici, instituţii publice si operatori economici, la sistemul inteligent de distribuţie a gazelor naturale se va îmbunătăţi calitatea serviciilor publice prin:
– alimentare cu energie termică
– asigurare a apei calde menajere
– utilizare a gazelor naturale în procesele de producţie sau în activitatea curentă cu impact direct asupra competitivitţii operatorilor economici sau a calităţii serviciilor publice prestate de către instituţiile publice
– reducerea emisiilor de noxe în atmosferă ca urmare a utilizării combustibilului solid.