Arhivă - Stat de funcții

A

 • Alixandrescu Liliana Florentina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcţia: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Andrei Nicolae Cristian

  • Informații

   Funcţia: Muncitor calificat - Lăcătuș
   Serviciu:
   Birou Administrativ, Personal de întreținere și Palatul Culturii

 • Anghel Mihaela Aida

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu și societăți comerciale
   Direcţia:  DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

B

 • Barbalată Livia

  • Informații

   Funcție: Șef Serviciu
   Serviciu: Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu și Societăți Comerciale
   Direcție: DIRECȚIA  PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Barbu Elvira Mihaela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Cabinetul președintelui

 • Barbu Florica

  • Informații

   Funcție: Referent de specialitate
   Serviciu: Serviciul planificare teritoriu, urbanism și cadastru
   Direcție: ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Barbu Gabriela

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Compartimentul prognoze și strategii
   Direcţia:  DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Berinde Mihaela

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment achiziții publice și contracte
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Berteanu Vasile

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment achiziții publice și contracte
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bucurică Gabriela Lucia

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass-Media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bucurică Geacomino Marian

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinet Vicepreşedinte Pătrașcu Vasile

 • Burcă Gheorghe Laurențiu

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Birou Proiectare
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Busioc Georgica

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul proiecte cu finantare externa
   Directie: DIRECTIA PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Busuioc Constantin

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinet Vicepreşedinte Pătrașcu Vasile

 • Busuioc Rodica

  • Informații

   Funcție: Funcţionar administrativ
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bălea Maria Mihaela

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

 • Băloi Roxana Rodica

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Birou Proiectare
   Directie: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bănescu Andrei

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare teritoriu, urbanism și cadastru
   Directie: ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bărbieru Gabriela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmărire lucrări publice, gestionare patrimoniu și societăți comerciale
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

C

 • Carol Octav Stefan

  • Informații

   Funcţia: Munc. Calif.
   Serviciu:
   Serviciul administrare cladiri
   Direcţia: DIRECTIA GENERALA TEHNICA SI PATRIMONIU
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Chircu Cristina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcţia: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Chirilă Iuliana

  • Informații

   Funcţia: Consilier achiziții publice
   Serviciu:
   Compartimentul achiziții publice și contracte
   Direcţia: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Chirilă Mădălina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Buget şi Creanţe
   Direcţia: DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Chiriţă Steliana

  • Informații

   Funcţia: Inspector de Specialitate
   Serviciu:
   Serviciul administrare clădiri
   Direcţia: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Chiroiu Teodor

  • Informații

   Funcție: Inspector de Specialitate
   Serviciu: Birou Administrativ, Personal de întreținere și Palatul Culturii
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Chițescu Bogdan Ștefan

  • Informații

   Funcție: Consilier

   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui

 • Ciobanu Oprescu Olivia Ana

  • Informații

   Funcție: Arhitect Şef 
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

   Detașat începând cu data de 25 ianuarie 2021

 • Constantinescu Silvia

  • Informații

   Funcție: Director executiv adjunct
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Cortun Ana Marena

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Drumuri şi Poduri
   Direcție: DIRECŢIA TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Cosma Mircea

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Presedintelui
   Directie:

 • Creangă Cristina Victoria

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Croitoru Cornelia

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achiziții publice și contracte
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Călin Vasile Ciprian

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasă aici]
   Declarații de interese: [apasă aici]

   Transferat la cerere începând cu data de 16 august 2021

 • Cătălin Afrodita

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice
   Direcţia: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

D

 • Dan Vasilica

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul Transport
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

   Raport de serviciu suspendat începând cu data de 15 februarie 2021

 • Dobre Ioana Sabrina

  • Informații

   Funcție: Consilier

   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui

    

   Încetarea contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată, începând cu data de 17 septembrie 2021.

 • Done Ana Iolanda

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul proiecte cu finantare externa
   Directie: DIRECTIA PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Dorobanțu Aron

  • Informații

   Funcție: Referent
   Serviciu: Birou Proiectare
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Drăgan Adriana

  • Informații

   Funcțtie: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECȚIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dumitrescu Maria

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Compartimentul UIP Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
   Direcţia: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dumitru Marilena

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Parteneriate
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Duţă Camelia Antoanela

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achiziții Publice și Contracte
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

E

 • Enache Florica

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Enache Gabriela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul transport
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

F

 • Florescu Alina Magdalena

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Compartiment prognoze şi strategii
   Directie: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

G

 • Georgescu Bogdan Dumitru

  • Informații

   Funcţia: Referent
   Serviciu:
    Serviciul informatica
   Direcţia: DIRECTIA JURIDIC CONTENCIOS SI ADMINISTRATIE PUBLICA
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Gheorghe Emanuel Cătălin

  • Informații

   Funcție:  Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achiziţii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ghirase Loredana Elena

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinet Vicepreşedinte Sfîrloagă Ludmila
   Directie:

 • Gică Lucia

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Compartiment Urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor
   Directie: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Grigore Gabriela

  • Informații

   Funcție: Referent
   Serviciu: Serviciul Informatică
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Guran George Cătălin

  • Informații

   Funcție: Director Executiv
   Serviciu: 
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Guțulof Nicoleta Valentina

  • Informații

   Funcţia: Inspector
   Serviciu:
   Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice
   Direcţia:  DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

   Raport de serviciu suspendat începând cu data de 02 aprilie 2021

H

 • Hărșan Doina Minodora

  • Informații

   Funcție: Referent de specialitate
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

I

 • Iancu Corina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Drumuri şi Poduri
   Direcție: DIRECŢIA TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Iatan Luminiţa Sînziana

  • Informații

   Funcție: Arhitect Şef 
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ion Marian

  • Informații

   Funcție: Muncitor Calificat
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ionescu Carmen Dorina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ionescu Fabioara

  • Informații

   Functie: ADMINISTRATOR PUBLIC
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Ionescu Gheorghe

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanţare Externă
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ioniţă Bogdan

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Compartimentul sănătate, cultură, învăţământ, mass-media, sport-tineret, ONG-uri, turism
   Directie:
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Ioniţă Corneliu Adrian

  • Informații

   Funcție: Director executiv 
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ioniţă Viorica

  • Informații

   Funcție: Muncitor Calificat
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Iordache Carmen

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECȚIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Iordache Crina Nicoleta

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu şi Societăţi Comerciale
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Iordăchescu Ion

  • Informații

   Functie: Director Executiv
   Serviciu:
   Directie: DIRECŢIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Iorga Dumitru Iordan

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Proiectare
   Direcţia: DIRECŢIA  TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

L

 • Lețea Dorin Ilian

  • Informații

   Funcție: Director Executiv
   Serviciu: 
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasă aici]
   Declarații de interese: [apasă aici]

    

   Încetarea raportului de serviciu, cu acordul părților, începând cu data de 20 septembrie 2021

 • Lixandru Gabriela

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul buget şi creanţe
   Directie: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Luca Mara Florentina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Lucuţ Lea

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Mediu
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Lupea Ioana Mădălina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Informatică
   Direcţia: DIRECŢIA  JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

M

 • Manea Constantin

  • Informații

   Funcție: Referent
   Serviciu: Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă, Situaţii de Urgenţă 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Meşca Anca Cristina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    
   Direcţia: Cabinetul preşedintelui
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Mihai Andra Nicoleta

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmărire Lucrari Publice, Gestionare Patrimoniu şi Societăţi Comerciale
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Mihăila Mădălin

  • Informații

   Funcție: Pompier
   Serviciu: Birou Administrativ, Personal de întreţinere şi Palatul Culturii 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Militaru Valentin Mihnea

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

 • Mincu Silvia

  • Informații

   Functie: Şef Birou
   Serviciu: Biroul Audit Intern
   Directie:
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Mircea Iuliana Cristina

  • Informații

   Funcție: Şef Birou Proiectare 
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Moagher Denisa Mihaela

  • Informații

   Functie: Referent
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

 • Mogoş Cristina

  • Informații

   Funcție: Şef serviciu
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Moise Andrei Eduard

  • Informații

   Funcție:  Șofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

 • Mureşan Anca

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul planificare teritoriu, urbanism si cadastru
   Directie: ARHITECT ŞEF
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Mutu Cornel

  • Informații

   Funcție:  Pompier
   Serviciu: Birou Administrativ, Personal de întreţinere şi Palatul Culturii 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Măceșaru Răzvan Ionel

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Disciplină, Control în Construcții și Autorizare
   Directie:  ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

N

 • Negoiță Alin Mihai

  • Informații

   Funcţia: Inspector
   Serviciu:
   Serviciul Resurse Umane
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Nicolae Elena Evelina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Sănătate, Cultură, Învăţământ, Mass-Media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Nicolescu Mihaela Claudia

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul investiţii în infrastructură
   Directie: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Niculescu Dan Sorin

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul transport
   Directie: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Niculescu Marius

  • Informații

   Functie: Inspector de specialitate
   Serviciu: Serviciul administrare clădiri
   Directie: DIRECŢIA  PATRIMONIU
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Niţu Gherghina

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Birou proiectare
   Directie: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Nuţă Nicoleta

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Năchila Andreea Magdalena

  • Informații

   Funcție: Şef Serviciu
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanţare Externă
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Năforniță Nicoleta

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

 • Năftănăilă Cristina Dana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanţare Externă
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Năstase Ștefan

  • Informații

   Funcție: Muncitor Calificat
   Serviciu: Biroul Administrativ
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ

O

 • Ogrezeanu Sorin Constantin

  • Informații

   Funcție: Auditor
   Serviciu: Biroul Audit Intern 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Onel Gabriel

  • Informații

   Functie: Şofer
   Serviciu: Compartimentul personal auto
   Directie:
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Orzea Iulian Marius

  • Informații

   Funcție: Pompier
   Serviciu: Birou Administrativ, Personal de întreţinere şi Palatul Culturii
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

P

 • Panait Gheorghe

  • Informații

   Functie: Referent
   Serviciu: Serviciul urmarire lucrări publice, gestionare patrimoniu şi societăţi comerciale
   Directie: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Pană Costea Livia Georgeta

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul investiţii în infrastructură
   Directie: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Paraschiv Constantin

  • Informații

   Funcție: Şofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pascal Georgeta Octavia

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Peneş Octavian

  • Informații

   Funcție: Auditor
   Serviciu: Biroul Audit Intern 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Petre Mariana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Resurse Umane
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

   Raport de serviciu suspendat începând cu data de 23 decembrie 2020

 • Pițigoi Ioan Adrian

  • Informații

   Funcție: ADMINISTRATOR PUBLIC 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ploscaru Doru

  • Informații

   Funcție: Consilier

   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui

   Încetarea contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată, începând cu data de 17 septembrie 2021.

 • Ponetti Ioana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Popa Ana Anca

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Compartimentul investiţii publice
   Directie: DIRECŢIA  TEHNICĂ 
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Popescu Elena

  • Informații

   Functie: Director executiv adjunct
   Serviciu:
   Directie: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Poterăşoiu Florin

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Drumuri şi Poduri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Preda Alexandru Romică

  • Informații

   Funcție: Muncitor Calificat
   Serviciu: Biroul Administrativ
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU

 • Prisacariu Felix

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Pădurariu Panfelia Elena

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achiziţii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pătraşcu Ionelia Mădălina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Birou Proiectare
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

R

 • Racoviță Florin

  • Informații

   Funcție: Șofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

 • Roşu Ioana Daniela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]
   Raport de serviciu suspendat pe o perioadă de 3 (trei) luni începând cu data de 4 mai 2021

 • Roșu Denisa-Elena

  • Informații

   Funcţia: Auditor
   Serviciu:
    Biroul Audit Intern  
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Rînciog Ana

  • Informații

   Funcție: Referent
   Serviciu: Compartiment Urmărirea Comportării în Exploatare a Construcțiilor
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

S

 • Satmar Ligia Nicoleta

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achizitii Publice și Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Sorescu Monica

  • Informații

   Funcție: Auditor
   Serviciu: Biroul Audit Intern 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Sprîncenatu Nicoleta

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

 • Stoian Mariana

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achiziţii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stoica Violeta

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

 • Streajă Vasile Ciprian

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

 • Strulia Aurelia Daniela

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Sîrbu Mirela Gabriela

  • Informații

   Functie: Referent
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Directie:

T

 • Toma Elena Daniela

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu şi Societăţi Comerciale
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Topală Cristian

  • Informații

   Funcţia: Şef serviciu
   Serviciu:
   Serviciul Administrare Clădiri
   Direcţia: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Trifu Nicoleta

  • Informații

   Funcţia: Auditor
   Serviciu:
   Biroul Audit Intern
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Tudor Andrei

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Proiecte cu Finanţare Externă
   Direcţia: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Turcanu Andrei Cosmin

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Cabinetul Preşedintelui
   Direcţia:

 • Tănase Florin

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartimentul Achizitii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

V

 • Vasile Anna Maria

  • Informații

   Funcţia: Director executiv
   Direcţia: DIRECŢIA  PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Vasile Costin

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui
   Direcţia:
   <Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Vasilescu Sorin

  • Informații

   Funcție: Consilier

   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui

 • Vâjiiac Lucia

  • Informații

   Funcţia: Referent
   Serviciu: Birou Administrativ, Personal de întreţinere 
   Direcţia: DIRECŢIA  GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

Z

 • Zaharia Călin Daniel

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Parteneriate
   Direcţia: DIRECŢIA  TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Zefinescu Mariana

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu: Serviciul transport
   Direcţia: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Zidărescu Ion

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu: Serviciul gestiune documente şi relaţii publice
   Direcţia: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Şerban Nicoleta Cristina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Cabinet vicepreședinte Apostol Constantin Cristian
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

    

   Încetarea contractului individual de muncă, încheiat pe durată determinată, începând cu data de 20 septembrie 2021.

 • Șandor Ioana

  • Informații

   Funcție: Şef serviciu
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ștefan Mădălin Iulian

  • Informații

   Funcție: Pompier
   Serviciu: Birou Administrativ, Personal de întreţinere şi Palatul Culturii

 • Ștefan Valentin Laurențiu

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Compartiment Mediu
   Direcţia: DIRECŢIA  SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasă aici]
   Declarații de interese: [apasă aici]

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

 • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.