Stat de funcții

A

 • Ababei Liliana

  • Informații

   Funcţia: Şef birou
   Serviciu:
    Biroul drumuri şi poduri
   Direcţia: DIRECŢIA  TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Albișoreanu Ionuț Răzvan

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice
   Direcţia: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Alecu Ion

  • Informații

   Funcţia: Consilier juridic
   Serviciu:
   Serviciul Juridic Contencios
   Direcţia: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Alexandru Mihaela Roxana

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Proiectare
   Direcţia: DIRECŢIA TEHNICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Alexiu Carolina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Informatică
   Direcţia: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Andrei Maria Cerasela

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Compartimentul Investiţii Publice
   Direcţia: DIRECŢIA TEHNICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Andron Alexandru

  • Informații

   Funcţia: Șef Serviciu
   Serviciu:
   Serviciul Transport
   Direcţia: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Anghelache Geanina Florentina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul financiar contabilitate
   Directie: DIRECȚIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Anghelescu Tania

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul planificare teritoriu, urbanism și cadastru
   Direcție: ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Atanasiu Florin Marius

  • Informații

   Funcție: Inspector asistent
   Serviciu: Compartiment UIP Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
   Direcție: DIRECŢIA  PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

B

 • Badea Cristina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Resurse Umane 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Barbu Caterina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Resurse Umane
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Barbu Florina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment disciplină, control în construcții și autorizare
   Direcție: ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Birligiu Adina

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartimentul Achiziţii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bolocanu Andrei Marius

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Informatică
   Direcţia: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bolocanu Teodor

  • Informații

   Funcție: Inspector
   Serviciu: Serviciul Transport
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bratu Dumitru Dan

  • Informații

   Funcție: Șofer
   Serviciu: Compartimentul personal auto
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Brînzoi Ruxandra

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Buget și creanțe
   Direcție: DIRECȚIA ECONOMICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bulearcă Marius Felix

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Cabinet vicepreședinte Apostol Constantin Cristian
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

    

    

 • Bîgiu Hermina Adi

  • Informații

   Funcție: SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bîrjovanu Corina Mariana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice
   Direcție: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bălan Filofteia Sabina

  • Informații

   Funcţia: Inspector
   Serviciu:
    Serviciul Transport
   Direcţia: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Bănică Nicoleta

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Buget și creanțe
   Direcție: DIRECȚIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

C

 • Chira Claudia Gabriela

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Urmarire lucrări publice, Gestionare patrimoniu și Societăți Comerciale
   Direcţia: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Chivu Ioana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Prognoze și Strategii
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ciocîrlan Camelia Mihaela

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Buget și Creanțe
   Direcţia: DIRECȚIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Coarfă Serafim

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente și Relații Publice
   Direcție: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Cojocaru Codruţ Gabriel

  • Informații

   Funcție: Inspector de Specialitate
   Serviciu: Biroul Administrativ, Personal de întreţinere
   Direcție: DIRECŢIA  PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Constantinescu Antoneta Veronica

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Informatică
   Direcție: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Costin Lazăr Ionelia Florica

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment UIP Sistem de Management Integrat al Deșeurilor
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

D

 • Diaconu Sorin Constantin

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Buget și Creanțe
   Direcție: DIRECȚIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dobre Daniel Mihai

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Urmărirea Comportării în Exploatare a Construcțiilor
   Direcție:  DIRECȚIA TEHNICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dogaru Iuliana Andreea

  • Informații

   Funcţia: Inspector
   Serviciu:
    Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru
   Direcţia: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dogaru Ștefan Alexandru

  • Informații

   Funcţia: Inspector
   Serviciu:
    Compartimentul Disciplină, Control în Construcții și Autorizare
   Direcţia: ARHITECT ȘEF 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dovîncă Maria

  • Informații

   Funcție: Director executiv 
   Direcție: DIRECȚIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dumitran Gabriela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Transport
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dumitru Daniel

  • Informații

   Funcție: Șef Serviciu
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasă aici]
   Declarații de interese: [apasă aici]

 • Duricu Mihaela-Vasilica

  • Informații

   Funcție: Consilier juridic
   Serviciu: Serviciul Juridic Contencios
   Direcție: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dîrstaru Cristian

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Proiectare
   Direcţia: DIRECŢIA TEHNICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Dănilă Mirela Florentina

  • Informații

   Funcție: Inspector de Specialitate
   Serviciu: Compartimentul Monitorizare Servicii Publice
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

E

 • Eftemie Elena Casandra

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul financiar contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Eliaș Narcisa Cosmina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul financiar contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Enache Cornel

  • Informații

   Funcție: Șef formație pompieri
   Serviciu: Birou Administrativ, Personal de întretinere și Palatul Culturii
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Enache Florin

  • Informații

   Funcţia: Șef Serviciu
   Serviciu:
   Serviciul Juridic Contencios
   Direcţia: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

F

 • Filote Daniela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu și Societăți Comerciale
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Focşeneanu Carmen Doina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Frone Constantin Eugen

  • Informații

   Funcție: Inspector de specialitate
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

G

 • Gheoca Dumitru Severus

  • Informații

   Funcție: Şef Serviciu
   Serviciu: Serviciul Informatică
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Gheorghe Valentin Stelian

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Serviciul Buget şi Creanţe
   Direcţia: DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ghinoiu Angelica

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Giulan Doina Monica

  • Informații

   Funcție: Şef Serviciu
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Gojnea Marian Viorel

  • Informații

   Funcție: Auditor
   Serviciu: Biroul Audit Intern 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Grecu Eliza

  • Informații

   Funcție: Șef Serviciu
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Găvan Daniela

  • Informații

   Funcție: Şef serviciu
   Serviciu: Serviciul buget şi creanţe
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

I

 • Iacob Adela

  • Informații

   Funcție: Inspector de specialitate
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Iamandi Mihaela Irina

  • Informații

   Funcţia: Director executiv
   Direcţia: DIRECŢIA  SERVICII ȘI ACHIZITII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

   Începând cu data de 2 martie 2021 i se deleagă atribuții specifice funcției publice de conducere temporar vacante de Director executiv al Direcției Patrimoniu

 • Iancu Cristina Gabriela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Juridic Contencios
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Iarca Sorana Mihaela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Resurse Umane 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ilie Florentin

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcție: DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ion Elena

  • Informații

   Funcție: Şef Serviciu
   Serviciu: Serviciul Resurse Umane
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ionete Mihaela Teodora

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartimentul Achiziţii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ionică Elena

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ioniţă Iuliana

  • Informații

   Funcție: Referent
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Iosif Antoanela Luiziana Mădălina

  • Informații

   Funcție: Consilier juridic
   Serviciu: Serviciul Juridic Contencios
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Istrate Angela Daniela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Unic
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ivan Maria

  • Informații

   Funcţia: Îngrijitor
   Serviciu:
   Biroul Administrativ, Personal de Întreţinere
   Direcţia: DIRECŢIA  PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

J

 • Jică Iana

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achizitii Publice și Contracte
   Direcție: DIRECȚIA SERVICII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Joenel Mihaela Cătălina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Parteneriate
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

K

 • Konrad Maria Magdalena

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

L

 • Lipioaşcă Constantin Aurelian

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Compartimentul Securitate şi Sănătate în Muncă, Situaţii de Urgenţă 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Luca Veronica Mihaela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Buget şi Creanţe
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Lupu Luiziana Cristina

  • Informații

   Funcție: Inspector de specialitate
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

M

 • Matei Adriana Veronica

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartimentul Achiziţii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Matei Marian Marius

  • Informații

   Funcție: Şofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Minculescu Daniel

  • Informații

   Funcţia: Director executiv
   Direcţia: DIRECŢIA  TEHNICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

   Începând cu data de 6 septembrie 2021, i se deleagă unele atribuții specifice funcției publice de conducere temporar vacante de Director Executiv al Direcției Patrimoniu

    

 • Minculescu Liliana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Cabinetul președintelui

 • Mircea Valeria

  • Informații

   Funcţia:  Îngrijitor
   Serviciu:
   Biroul Administrativ, Personal de întreţinere
   Direcţia:  DIRECŢIA  PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Mitulescu Cornelia

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Drumuri şi Poduri
   Direcție: DIRECŢIA TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Miu Ana Maria

  • Informații

   Funcţia: Inspector
   Serviciu:
    Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcţia: DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Moiceanu Iaroslava Mihaela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Sănătate, Cultură, Învătământ, Mass-Media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Moise Andreea Corina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Juridic Contencios
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Moşu Răzvan Nicolae

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Sănătate, Cultură, Învătământ, Mass-Media, Sport-Tineret, ONG-uri, Turism 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Muscalu Magdalena Daniela

  • Informații

   Funcţia: Director Executiv Adjunct
   Direcţia: ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Măruntu Virginica

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Transport
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

N

 • Nanu Raluca Maria

  • Informații

   Funcție: Inspector
   Serviciu: Serviciul Informatică
   Direcție: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Neagu Dan Norel

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu şi Societăţi Comerciale
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Neagu Ileana

  • Informații

   Funcție: Consilier achiziții publice
   Serviciu: Compartiment Achiziţii Publice şi Contracte
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Necula Adrian

  • Informații

   Funcție: Şofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Nicolae Marius Constantin

  • Informații

   Funcție:  Șef Birou
   Serviciu: Biroul Sănătate, Cultură, Învățământ, Mass Media, Sport - Tineret, ONG - uri, Turism 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Nicolescu Andra

  • Informații

   Funcție: Inspector
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Nicolescu Sonia Viorica

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Acorduri la Drumuri Judeţene
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Nistor Tatiana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Năstase Camelia Adriana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Informatică
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

O

 • Oprea Mariana Denisa

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

P

 • Pantea Marinela Magdalena

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ȘEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pană Magdalena Constanţa

  • Informații

   Funcție: Referent
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pavel Cristina Daniela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Petcu Mădălina Rozalia

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu şi Societăţi Comerciale
   Direcție: DIRECŢIA  PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Petre Sorin Costin

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Petrescu Iulian

  • Informații

   Funcție: Muncitor Calificat
   Serviciu: Biroul Administrativ
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU

 • Pițigoi Ioan Adrian

  • Informații

   Funcție: Consilier

   Serviciu: Cabinetul Președintelui 

 • Ploeșteanu Mihai Ionuț

  • Informații

   Funcție: Referent

   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui

 • Popa Paul

  • Informații

   Funcție: Muncitor calificat
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Popescu Daniela Simona

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Drumuri și Poduri
   Direcție: DIRECŢIA TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Popescu Răzvan Gabriel

  • Informații

   Funcție: Inspector
   Serviciu: Serviciul Transport
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Praf Ionelia Mădălina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Buget şi Creanţe
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Preda Magdalena

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Disciplină, Control în Construcţii şi Autorizare
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Prună Mihaela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism şi Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pîrlog Emanuela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Dezvoltare Regională, Relaţii Internaţionale
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pîrvu Nicoleta Adriana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pîrvulescu Cristina Maria

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Pătrașcu Maria Antonia

  • Informații

   Funcție: Referent

   Serviciu: Cabinetul Preşedintelui

 • Păun Mihail Cristian

  • Informații

   Funcție: Inspector de specialitate
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

R

 • Radu Angela

  • Informații

   Funcție: Muncitor necalificat
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Radu Georgiana Bianca

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Administrativ, Personal de întreținere și Palatul Culturii
   Direcție:  DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasă aici]
   Declarații de interese: [apasă aici]

 • Reissfeld Eugen

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment UIP Sistem de Management Integrat al Deşeurilor
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Rotărescu Cristiana Magdalena

  • Informații

   Funcție: Auditor
   Serviciu: Biroul Audit Intern 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Rădulescu Cătălina Victoria

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Dezvoltare Regională, Relaţii Internaţionale
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

S

 • Sandu Maria

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Financiar Contabilitate
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Saulea Gabriela

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Resurse Umane 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Savu Constantin

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Direcție : DIRECȚIA PATRIMONIU
   Serviciu: Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu și Societăți Comerciale
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Schuler Doiniţa

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Acorduri la Drumuri Judeţene
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]/p>

 • Soare Alina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Gestiune Documente şi Relaţii Publice
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stan Marius

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Unic
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stan Octavian

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Buget şi Creanţe
   Direcție: DIRECŢIA ECONOMICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stoica Magdalena Georgeta

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Compartiment Dezvoltare Regională, Relaţii Internaţionale
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stoichiţă Adrian

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanțare Externă
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stoichiţă Diana Maria

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Proiecte cu Finanţare Externă
   Direcție: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Streajă Păunel

  • Informații

   Funcție: Muncitor Calificat
   Serviciu: Biroul Administrativ
   Direcție: DIRECȚIA GENERALĂ TEHNICĂ ȘI PATRIMONIU

 • Streajă Vasile Ciprian

  • Informații

   Funcție: Şofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto


 • Stănescu Liliana

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmărire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu și Societăți
   Direcție: DIRECŢIA PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stănescu Mădălina-Maria

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Urmarire Lucrări Publice, Gestionare Patrimoniu şi Societăţi Comerciale
   Direcție: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Stănescu Robert Adrian

  • Informații

   Funcție: Director executiv adjunct
   Direcție: DIRECŢIA SERVICII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Suciu Alexandru

  • Informații

   Funcție: Şofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto

T

 • Teodorescu Alina

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Compartiment disciplină, control în construcţii şi autorizare
   Directie: ARHITECT ŞEF
   Declaratii de avere: [apasa aici]
   Declaratii de interese: [apasa aici]

 • Tincă Alina Georgiana

  • Informații

   Funcție: Director executiv
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Toader Alina Constanţa

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Informatică
   Direcție: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Tocan Cristina Cerasela

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
    Biroul Unic
   Direcţia: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Tofan Andreea Raluca

  • Informații

   Funcţia: Auditor
   Serviciu:
   Biroul Audit Intern
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Toma Ioana

  • Informații

   Funcţia:  Îngrijitor
   Serviciu:
   Biroul Administrativ, Personal de întreţinere
   Direcţia:  DIRECŢIA  PATRIMONIU

 • Tudor Valerica Elena

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu:
   Serviciul Resurse Umane 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Tudorache Gabriela

  • Informații

   Funcţia: Consilier juridic
   Serviciu:
   Serviciul Juridic Contencios
   Direcţia: DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Tudose Mihaela Alina

  • Informații

   Funcție: Consilier juridic
   Serviciu: Serviciul Juridic Contencios
   Direcție: DIRECȚIA JURIDIC CONTENCIOS ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

V

 • Vasile Cristina

  • Informații

   Funcţia: Consilier
   Serviciu: Compartimentul Dezvoltare Regională
   Direcţia: DIRECŢIA PROIECTE CU FINANŢARE EXTERNĂ
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Vlad Constantin

  • Informații

   Funcţia: Inspector de specialitate
   Serviciu: Serviciul Administrare Clădiri
   Direcţia: DIRECŢIA GENERALĂ TEHNICĂ ŞI PATRIMONIU
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Şerban Nicoleta Cristina

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Biroul Drumuri şi Poduri
   Direcție: DIRECŢIA  TEHNICĂ 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

   Încetarea perioadei de suspendare a raportului de serviciu la inițiativa funcționarului public prin reluarea activității în funcția publică de consilier, începând cu data de 20 septembrie. 

 • Şerbănoiu Valentin

  • Informații

   Funcție: Şef birou
   Serviciu: Birou Administrativ-Gospodărire, Personal de întreţinere şi Palatul Culturii 
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

 • Ștefan Constantin

  • Informații

   Funcție: Şofer
   Serviciu: Compartimentul Personal Auto

 • Ștefan Nicoleta

  • Informații

   Functie: Consilier
   Serviciu: Cabinet Vicepreşedinte Tudone Dumitru

 • Țaga Dumitru

  • Informații

   Funcție: Consilier
   Serviciu: Serviciul Planificare Teritoriu, Urbanism și Cadastru
   Direcție: ARHITECT ŞEF
   Declarații de avere: [apasa aici]
   Declarații de interese: [apasa aici]

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

 • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.