Dezvoltarea durabilă și echilibrată a județului Prahova reprezintă pentru Consiliul Județean dezideratul fundamental al activității sale, pentru a deveni, astfel, o zonă competitivă la nivel regional, național și european, cu o economie dinamică şi diversificată.

În acest sens, consilierii judeţeni au votat în şedinţa extraordinară, din 18 octombrie, încheierea unui acord de parteneriat în vederea participării la Programul privind creşterea eficienţei energetice şi gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice a comunelor: Berceni, Bucov, Dumbrăveşti, Filipeştii de Pădure, Gornet Cricov, Lipăneşti, Măgurele, Păuleşti, Plopu, Târşoru Vechi, Valea Călugărească.

Obiectivul intervenției prin acest program este creșterea eficienței energetice a clădirilor publice prin reabilitarea termică pentru reducerea pierderilor de energie si îmbunătățirea confortului termic şi reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, diminuarea pierderilor de căldura și a consumurilor energetice, scăderea emisiilor poluante generate de producerea, transportul și consumul de energie.

Odată cu creşterea performanţei energetice, investiţiile prin acest program vor presupune, în mod implicit, şi modernizarea clădirilor publice.

Lucrările prooriu-zise vor consta în:

- îmbunătățirea izolației termice a clădirii, precum și a altor elemente de anvelopă care închid spațiul condiționat al clădirii;
- introducerea, reabilitarea și modernizarea, după caz, a instalațiilor de utilităţi;
- utilizarea surselor regenerabile de energie (energia solară, aerotermală, geotermală, hidrotermală, biomasa, eoliană);
- înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, tehnologie LED;
- orice alte activități care conduc la îndeplinirea realizării scopului proiectului (înlocuirea circuitelor electrice de iluminat, lucrări de demontare/montare a instalațiilor și echipamentelor montate consumatoare de energie, lucrări de reparații și etanșări la nivelul îmbinărilor și străpungerilor la fațade etc.).

În cadrul sesiunii de finanțare, suma maximă care poate fi acordată unui solicitant, prin una sau mai multe cereri de finanțare, este 3.000.000 lei pentru comune cu o populație de până la 5000 de locuitori inclusiv, 6.000.000 lei pentru comuna cu o populație de peste 5001 locuitori.


În vederea realizării proiectelor depuse în cadrul Programului privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice depuse prin Administrația Fondului de Mediul (AFM), județul Prahova va asigura din bugetul propriu o contribuție de 10% din valoarea eligibilă maximă alocată de AFM.

În conformitate cu prevederile Directivei 2012/27/UE privind eficiența energetică, începând cu 2018, România are obligația de a renova anual 3% din suprafețele construite deținute sau ocupate de autoritățile publice.

La nivelul României s-au elaborat Planuri de menținere a calității aerului, cu orizont 2050, în scopul scăderii sau menținerii concentrațiilor de poluanți în atmosferă, prin măsuri și scenario corespunzătoare, conform Legii 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. La nivelul Regiunii SudMuntenia, aceste planuri propun scenarii ce au rolul de a reduce poluarea în regiune, de a proteja sănătatea persoanelor și totodată de a menaja fațadele construcțiilor.

Găsiţi toate detaliile pe site-ul CJ Prahova: https://cjph.ro/versiuneveche/consiliul-judetean/sedinte-consiliu/proiecte-de-hotarari

 

Eficienta energetica

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.