Hotărâri 2016

privind validarea unor modificari ale bugetului Judetului Prahova, precum si rectificarea bugetelor unitatilor de sanatate din subordinea Consiliului Judetean Prahova, pe anul 2015

privind aprobarea bugetului propriu al Judetului si a bugetelor institutiilor de sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova, pe anul 2016

privind repartizarea pe unitati administrativ -teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - cota de 20% - pe anul 2016

privind modificarea organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Prahova

privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare pentru Centrul Judetean de Cultura Prahova

privind atribuirea unor licente de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare de catre Societatea Comerciala „Hidro Prahova” S.A.

privind mentinerea sau, dupa caz, darea in administrarea Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova a unor bunuri proprietatea Judetului Prahova

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici ai obiectivului de investitii „Imbracaminte bituminoasa usoara DJ 206 Talea, Km 7+740 - Km 9+000, Judetul Prahova” 

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comerciala „Ploiesti Industrial Parc” S.A. 

privind transmiterea dreptului de administrare, constituit in favoarea Consiliului Judetean Prahova, asupra unui imobil - teren proprietate publica a municipiului Ploiesti, in favoarea unitatii administrativ-teritoriale titulara a dreptului de proprietate publica

privind transmiterea unui sector din drumul judetean DJ 102I Campina - Lunca Mare - Tesila - Traisteni - Limita judet Brasov, din domeniul public al judetului Prahova si din administrarea Consiliului judetean Prahova, in domeniul public al statului si in administrarea Ministerului Transporturilor, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale - S.A., a activitatilor de interes national in domeniul administrarii drumurilor de interes national 

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului judetean Prahova in Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala Speciala nr. 1 Ploiesti 

privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si de reprezentare de catre Societatea Comerciala „Plopeni Industrial Parc” S.A.

privind modificarea statului de functii si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare pentru aparatul de specialitate al Consiliului judetean Prahova 

privind modificarea statului de functii pentru Biblioteca Judeteana „Nicolae Iorga” Ploiesti

privind modificarea statului de functii pentru Camera Agricola Judeteana Prahova 

privind aprobarea cotizatiei Judetului Prahova, membru al Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene din Romania (UNCJR), aferenta anului 2016

privind aprobarea cotizatiei Judetului Prahova, membru al Adunarii Regiunilor Europei (ARE), aferenta anului 2016

privind aprobarea cotizatiei anuale a Judetului Prahova, in calitate de membru al Euroregiunii Siret-Prut-Nistru

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.