Hotărâri 2014

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat - cota de 20% - pe anul 2014

privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole pentru anul fiscal 2014

privind modificarea statului de funcţii pentru Spitalul Obstetrică Ginecologie Ploieşti

privind numirea domnului Băloi Ion Alexandru în funcția publică de conducere vacantă de director executiv al Directiei Generale de Asistenta Sociala și Protectia Copilului Prahova , prin detașare de la Direcția de Sănătate Publică Prahova, pentru o perioadă de 6 luni

pentru aprobarea unor modificări ale prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Prahova nr. 86/2013 privind proiectul „Sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol în format electronic – zona Sud”

privind darea în administrarea Consiliului Local al municipiului Ploieşti a sectorului de drum judeţean DJ 101I cuprins între Km 3+900 (limita administrativ – teritorială a municipiului Ploieşti) şi Km 4+874 (DN 1B – zona benzinăriei MOL)

privind aprobarea bugetului propriu al judeţului şi a bugetelor instituţiilor de sub autoritatea Consiliului Judeţean Prahova pe anul 2014

PE TITLURI DE CHELTUIELI, ARTICOLE ŞI ALINEATE, PE ANUL 2014 ŞI ESTIMĂRI PENTRU ANII 2015-2017 AL SCOLII PROFESIONALE SPECIALE BREAZA

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PUBLICE PE GRUPE DE INVESTIŢII ŞI SURSE DE FINANŢARE

NUMĂRUL DE PERSONAL ŞI FONDUL DE SALARII DE BAZĂ ALE SPITALULUI JUDEŢEAN DE URGENŢĂ PLOIEŞTI PE ANUL 2014

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Hidro Prahova S.A. pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2014

privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes judeţean “Amenajare Sens Giratoriu DN 1 B – DJ 236, comuna Blejoi, judeţul Prahova”

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Consolidare DJ234, punctul Fătu, comuna Chiojdeanca, judeţul Prahova”

privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Prahova nr.27/2001 referitoare la inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al judeţului Prahova, modificată şi completată prin Hotărârea nr. 143/2011 a Consiliului Judeţean Prahova

privind revocarea, la cerere, a unui membru al Comisiei pentru protecţia copilului a judeţului Prahova

privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru Muzeul Judeţean de Istorie și Arheologie Prahova

privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor

privind participarea judeţului Prahova la constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Turistică Durabilă Munţii Baiului - Valea Prahovei şi aprobarea Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind rectificarea bugetului propriu al judeţului pe anul 2014

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.