Hotărâri 2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Amenajare nod rutier(acces) intersecţie A3 cu DJ100 B, Km. 14+364, comuna Gherghiţa, judeţul Prahova”

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiţii “Amenajare Sens Giratoriu DN 1 B – DJ 236, în zona Ploieşti-City Center”

privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare pentru dobândirea prin expropriere a imobilelor necesare realizării obiectivului de investiţii „Amenajare nod rutier (acces) intersecţie A3 cu DJ 100B, km 14+364, comuna Gherghiţa, judeţul Prahova”

privind înfiinţarea Societăţii ,, PARC INDUSTRIAL BĂRCĂNEŞTI” S.A.

privind organizarea evenimentului Euro-Prahova 2013, Republica Moldova, Raionul Cimişlia în perioada 25-29 august 2013

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind asocierea judeţului Prahova cu localităţi din judeţ, precum şi alocarea unor sume din bugetul judeţului Prahova pe anul 2013 în vederea realizării unor obiective de interes public

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al judeţului Prahova a clădirii „Magazie din calorifere vechi”, aflată în proprietatea judeţului Prahova şi în administrarea Școlii Speciale Vălenii de Munte, situată în orașul Vălenii de Munte, str. Berceni nr.42A, în vederea demolării acesteia

privind atribuirea în folosință gratuită către Biserica „Buna Vestire” a Spitalului Județean Ploiești – Secția „Buna Vestire” a unui imobil proprietate publică a județului Prahova

privind mandatarea reprezentanţilor Consiliului Judeţean Prahova în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Comercială „Hidro Prahova” S.A. pentru aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2013

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Amenajare intersecţie între DJ720 – DJ101I, comuna Filipeştii de Pădure, judeţul Prahova”

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului „Consolidare DJ 100M, km 6+100, comuna Şoimari, judeţul Prahova”

privind atribuirea unor licenţe de traseu pentru efectuarea transportului public de persoane prin curse regulate speciale

privind modificarea arondării localităţilor din judeţul Prahova la serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor

privind aprobarea majorării cuantumului alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii aflaţi în plasament la asistenţii maternali profesionişti

privind modificarea componenţei Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

privind modificarea statului de funcţii pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Prahova

privind aprobarea Addendumului nr. 2 aferent Studiului de fezabilitate al proiectului „Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi canalizare în judeţul Prahova” şi a noilor indicatori tehnico-economici

privind aprobarea cheltuielilor ce constituie participarea Judeţului Prahova la finanţarea proiectului „Achiziţie echipamente pentru intervenţii de urgenta in condiţii de iarna ( autofreze de zăpadă ), în Regiunea Sud Muntenia”, precum si a activităţilor pe care le va desfăşura judeţul Prahova pentru implementarea proiectului

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Muzeului Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova

 
 

Hartă deszăpezire

deszapezire

Reorganizare

donare sange2017

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară

Ziar Consiliul Județean Prahova

  • Ziar CJPH

Consultare publică - Planul teritorial pentru tranziție justă 2021-2027

POTJ 2021 2027

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.